Konjunkturer

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 6 av 6

Omikron skaper usikkerhet for norsk økonomi

Det har vært svært høy vekst i BNP Fastlands-Norge de siste månedene, og økonomien nærmer seg det vi anser som et normalt nivå. Selv om koronavarianten omikron skaper usikkerhet om den videre utviklingen, legger vi til grunn at den vil ha begrenset og midlertidig negativ effekt på økonomien.

Se pressekonferanse for Konjunkturtendensene direkte

Prognosene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2024 legges fram fra klokken 09.00.

Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsnæringens kjøp av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike næringer i norsk økonomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverandører. Vi skiller mellom varer og tjenester til investeringer og til løpende drift (produktinnsats) i petroleumsnæringen.

Se presentasjon av prognosene for norsk og internasjonal økonomi

SSBs forskere Roger Hammersland og Thomas von Brasch presenterer Konjunkturtendensene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2024.

Økonomien er på vei opp, men krisen er ikke over

Gjenåpningen av samfunnet er godt i gang og oppgangen i norsk økonomi fortsetter. Koronapandemien vil likevel prege økonomien lenge. Styringsrenten ventes å øke gradvis til 1,75 prosent i 2024.

Nå snur det: Normalisering av norsk økonomi i vente

Vaksineringen av befolkningen har kommet langt, og gjenåpningen av samfunnet vil gi et betydelig løft til den økonomiske aktiviteten i Norge framover. Den første rentehevingen kommer mest sannsynlig i september.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet konjunkturer.