Inntekter, personlig næringsdrivende

07762: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie) 2008 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

næring Velg minst en verdi

Totalt 31 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.12.2013
Kontakt
Ranjit Kaur, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5344
ran@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt (kr):
kr
Personinntekt, lønn og pensjon (kr):
kr
Næringsinntekt (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Inntekt av fast eiendom (kr):
kr
Inntektsfradrag (kr):
kr
Minstefradrag (kr):
kr
Underskudd i næring og utleie av fast eiendom (kr):
kr
Framførbart underskudd (kr):
kr
Renteutgifter (kr):
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag (kr):
kr
Personinntekt (kr):
kr
Personinntekt lønn og pensjon (kr):
kr
Personinntekt næring (kr):
kr
Utlignet skatt (kr):
kr
Antall enkeltpersonforetak:
personer
Referansetid
Antall enkeltpersonforetak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

næring
43.220 VVS-arbeid
43.220 VVS-arbeid er fra 01.01.2013 splitta i 2 undergrupper:

43.221 Rørlegger- og ventilasjonsarbeid

43.222 Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid

Brukerveiledning for statistikkbanken