Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07016: Finansielle sektorregnskaper. Kreditorsektor, debitorsektor og finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013

Torbjørn Cock Rønning, Statistisk sentralbyrå
+47 97 75 28 57
27.03.2014 10:00
Beholdning:
mill. kr
Transaksjoner:
mill. kr
Andre endringer:
mill. kr
Beholdning:
31.12.
Transaksjoner:
31.12.
Andre endringer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle sektorer , Ikke-finansielle foretak inkl avstemmingssektor , Offentlig eide ikke-finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle sektorer , Ikke-finansielle foretak inkl avstemmingssektor , Offentlig eide ikke-finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum finansielle objekter , Gull og trekkrettigheter , Sedler, skillemynt og bankinnskudd ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000