Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opphørt)

Til toppen

07016: Finansielle sektorregnskaper. Kreditorsektor, debitorsektor og finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 19

kreditorsektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle sektorer , Ikke-finansielle foretak inkl avstemmingssektor , Offentlig eide ikke-finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel

debitorsektor

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum alle sektorer , Ikke-finansielle foretak inkl avstemmingssektor , Offentlig eide ikke-finansielle foretak ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum finansielle objekter , Gull og trekkrettigheter , Sedler, skillemynt og bankinnskudd ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken