Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

06857: Formuesrekneskap for hushald (avslutta serie) 2004 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

formuesrekneskap Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.01.2013
Kontakt
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Millionar kr:
mill. kr
Hushald med beløp (prosent):
prosent
Gjennomsnitt for dei med beløp (kroner):
kr
Referansetid
Millionar kr:
31.12.
Hushald med beløp (prosent):
31.12.
Gjennomsnitt for dei med beløp (kroner):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthushald er utelatne.

Brukerveiledning for statistikkbanken