Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

06857: Formuesrekneskap for hushald (avslutta serie) 2004 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktig realkapital , Faste eigedomar og skog , Driftslausøyre og andre eigedelar ,

Valgt 0 av totalt 18

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthushald er utelatne.