Skogeiernes inntekt

Til toppen

06508: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal (F) 2008 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skogeiere (personer) , Bruttoinntekt, totalt (mill. kr) , Gjeld (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen er basert på skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningsfylke. Bruttoinntekt er summen av lønnsinntekter, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter i selvangivelsen før fradrag. Næringsinntekt skogbruk tilsvarer overskudd fra næringsoppgava i den kommunen skogeieren bor og næringsinntekt fra jord og skogbruk i andre kommuner. Næringsinntekt jordbruk omfatter overskudd i jordbruket etter næringsoppgava og sjukepengar fra jordbruk, skogbruk og fiske. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.