Skogeiernes inntekt

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06502: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk (F) 2008 - 2021

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
17.03.2023 08:00
Personlige skogeiere:
personer
Bruttoinnt, total (kr):
kr
Gjeld (kr):
kr
Skattepliktig bruttoformue (kr):
kr
Utlignet skatt (kr):
kr
Personinntekt lønn og pensjon (kr):
kr
Lønnsinntekt (kr):
kr
Næringsinntekt i alt (kr):
kr
Næringsinntekt i skogbruk (kr):
kr
Næringsinntekt jordbruk (kr):
kr
Andre inntekter (kr):
kr
Personlige skogeiere:
31.12.
Bruttoinnt, total (kr):
31.12.
Gjeld (kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (kr):
31.12.
Utlignet skatt (kr):
31.12.
Personinntekt lønn og pensjon (kr):
31.12.
Lønnsinntekt (kr):
31.12.
Næringsinntekt i alt (kr):
31.12.
Næringsinntekt i skogbruk (kr):
31.12.
Næringsinntekt jordbruk (kr):
31.12.
Andre inntekter (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personlige skogeiere , Bruttoinnt, total (kr) , Gjeld (kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningsfylke. Bruttoinntekt er summen av lønnsinntekter, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter i selvangivelsen før fradrag. Næringsinntekt skogbruk omfatter også næringsinntekt fra jord og skogbruk i andre kommuner. Næringsinntekt jordbruk omfatter også sjukepenger fra jordbruk, skogbruk og fiske. Tallene omfatter skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.