Skogeiernes inntekt

06502: Gjennomsnittlige inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk (F) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Personlige skogeiere:
personer
Bruttoinnt, total (kr):
kr
Gjeld (kr):
kr
Skattepliktig bruttoformue (kr):
kr
Utlignet skatt (kr):
kr
Personinntekt lønn og pensjon (kr):
kr
Lønnsinntekt (kr):
kr
Næringsinntekt i alt (kr):
kr
Næringsinntekt i skogbruk (kr):
kr
Næringsinntekt jordbruk (kr):
kr
Andre inntekter (kr):
kr
Referansetid
Personlige skogeiere:
31.12.
Bruttoinnt, total (kr):
31.12.
Gjeld (kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (kr):
31.12.
Utlignet skatt (kr):
31.12.
Personinntekt lønn og pensjon (kr):
31.12.
Lønnsinntekt (kr):
31.12.
Næringsinntekt i alt (kr):
31.12.
Næringsinntekt i skogbruk (kr):
31.12.
Næringsinntekt jordbruk (kr):
31.12.
Andre inntekter (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningsfylke. Bruttoinntekt er summen av lønnsinntekter, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter i selvangivelsen før fradrag. Næringsinntekt skogbruk omfatter også næringsinntekt fra jord og skogbruk i andre kommuner. Næringsinntekt jordbruk omfatter også sjukepenger fra jordbruk, skogbruk og fiske. Tallene omfatter skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken