Skogeiernes inntekt

06501: Inntekter, gjeld, skattepliktig bruttoformue og utlignet skatt for personlige skogeiere og deres ektefeller, samboere og partnere (1 000 kr) (F) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt:
1000 kr
Gjeld:
1000 kr
Skattepliktig bruttoformue:
1000 kr
Utlikna skatt:
1000 kr
Personinntekt lønn og pensjon:
1000 kr
Lønnsinntekt:
1000 kr
Næringsinntekt i alt:
1000 kr
Næringsinntekt i skogbruk:
1000 kr
Næringsinntekt jordbruk:
1000 kr
Andre inntekter:
1000 kr
Referansetid
Bruttoinntekt:
31.12.
Gjeld:
31.12.
Skattepliktig bruttoformue:
31.12.
Utlikna skatt:
31.12.
Personinntekt lønn og pensjon:
31.12.
Lønnsinntekt:
31.12.
Næringsinntekt i alt:
31.12.
Næringsinntekt i skogbruk:
31.12.
Næringsinntekt jordbruk:
31.12.
Andre inntekter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningsfylke. Bruttoinntekt er summen av lønnsinntekter, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter i selvangivelsen før fradrag. Næringsinntekt skogbruk omfatter også næringsinntekt fra jord og skogbruk i andre kommuner. Næringsinntekt jordbruk omfatter også sjukepenger fra jordbruk, skogbruk og fiske. Tallene omfatter skogeiere med minst 25 dekar produktivt skogareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken