Inntekter, personlig næringsdrivende

06074: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra annen næringsvirksomhet, etter næring (avslutta serie) 2004 - 2007
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

hovedinntektens art Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2009
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt (kr):
kr
Personinntekt, lønn og pensjon (kr):
kr
Næringsinntekt (kr):
kr
Kapitalinntekter (kr):
kr
Inntekt av fast eiendom (kr):
kr
Inntektsfradrag (kr):
kr
Minstefradrag (kr):
kr
Underskudd i næring og utleie av fast eiendom (kr):
kr
Framførbart underskudd (kr):
kr
Renteutgifter (kr):
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag (kr):
kr
Personinntekt (kr):
kr
Personinntekt lønn og pensjon (kr):
kr
Personinntekt næring (kr):
kr
Utlignet skatt (kr):
kr
Antall personlig næringsdrivende (personer):
personer
Referansetid
Antall personlig næringsdrivende (personer):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

hovedinntektens art
Juridiske tjenester
1. Juridiske tjenester Næringsdrivende som er innehaver i enkeltpersonsforetak med næringskode 74.110 i følge Bedrifts- og foretaksregisteret. 2. Legetjenester Næringsdrivende som er innehaver i enkeltpersonsforetak med næringskode 85.121, 85.122 eller 85.124 i følge Bedrifts- og foretaksregisteret. 3. Tannhelsetjeneste Næringsdrivende som er innehaver i enkeltpersonsforetak med næringskode 85.130 i følge Bedrifts- og foretaksregisteret. 4. Veterinærtjeneste Næringsdrivende som er innehaver i enkeltpersonsforetak med næringskode 85.200 i følge Bedrifts- og foretaksregisteret.

Brukerveiledning for statistikkbanken