Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

06074: Inntekter og fradrag for personlig næringsdrivende med hovedinntekt fra annen næringsvirksomhet, etter næring (avslutta serie) 2004 - 2007

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedinntektens art
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt (kr) , Personinntekt, lønn og pensjon (kr) , Næringsinntekt (kr) ,

Valgt 1 av totalt 16

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

hovedinntektens art

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Annen næring , Industri , Håndverk ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

hovedinntektens art
Juridiske tjenester
1. Juridiske tjenester Næringsdrivende som er innehaver i enkeltpersonsforetak med næringskode 74.110 i følge Bedrifts- og foretaksregisteret. 2. Legetjenester Næringsdrivende som er innehaver i enkeltpersonsforetak med næringskode 85.121, 85.122 eller 85.124 i følge Bedrifts- og foretaksregisteret. 3. Tannhelsetjeneste Næringsdrivende som er innehaver i enkeltpersonsforetak med næringskode 85.130 i følge Bedrifts- og foretaksregisteret. 4. Veterinærtjeneste Næringsdrivende som er innehaver i enkeltpersonsforetak med næringskode 85.200 i følge Bedrifts- og foretaksregisteret.

Brukerveiledning for statistikkbanken