Til toppen
04316: Verdipapirfond. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2011
Sist endret
14.09.2012
Kontakt
Mehmet Toraman, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 649
meh@ssb.no

Måleenhet
Verdipapirfond. Balanse:
mill. kr
Referansetid
Verdipapirfond. Balanse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
balanseposter
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1

Må velges *

Totalt 23 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

balanseposter
Omsetningsgjeldsbrev
Markedsverdi.
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis
Markedsverdi.
Obligasjoner
Markedsverdi.
Sertifikater
Markedsverdi.
Statskasseveksler
Markedsverdi.

Brukerveiledning for statistikkbanken