Verdipapirfond

Til toppen

04316: Verdipapirfond. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2011

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EIENDELER , Omsetningsgjeldsbrev , Aksjer, andeler og egenkapitalbevis ,

Valgt 0 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

balanseposter

Omsetningsgjeldsbrev

Markedsverdi.

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis

Markedsverdi.

Obligasjoner

Markedsverdi.

Sertifikater

Markedsverdi.

Statskasseveksler

Markedsverdi.