Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen

04185: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1990 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990 , 1991 , 1992 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Immaterielle eiendeler , ¬ Goodwill , ¬ Utsatt skattefordel ,

Valgt 0 av totalt 77

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ny regnskapsrapportering f.o.m. 1997 gjør det mulig å gi høyere spesifikasjonsgrad enn tidligere.

finansobjekt

Finansielle omløpsmidler

Fra og med 1999 er finansielle omløpsmidler vurdert til markedsverdi.

Utlån med pant i bolig

I 1996 inneholder tallene 'boliglån i alt'. Fra og med 1997 inneholder tallene 'utlån med pant i bolig i alt'.