Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Til toppen

04085: Skadeforsikringsselskaper. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1997K4 - 2009K2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K4 , 1998K1 , 1998K2 ,

Valgt 1 av totalt 47

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eiendeler , Immaterielle eiendeler , ¬ Goodwill ,

Valgt 0 av totalt 81

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000