Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

01963: Kjøretøy, etter drivstofftype og kjøringens art (K) (avslutta serie) 1998 - 2008

Bente E. Andresen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 384
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
14.05.2009 10:00
Personbiler:
antall
Ambulanser:
antall
Busser:
antall
Varebiler:
antall
Kombinerte biler:
antall
Lastebiler:
antall
Personbiler:
31. desember
Ambulanser:
31. desember
Busser:
31. desember
Varebiler:
31. desember
Kombinerte biler:
31. desember
Lastebiler:
31. desember
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter alle registrerte biler. Omfatter ikke traktorer, motorredskap, motorsykler, mopeder og tilhengere.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.