Ikke-heterofile-refleksjon-bilde.svg

Skriv ned noen stikkord først alene, og reflekter i mindre grupper og/eller i hel klasse.

  • Hva var mest interessant av det dere lærte?
  • Hva synes dere at dere har lært når dere ser på læringsmålene igjen nå?

Læringsmålene

  • Utforske og presentere fakta om samlivsformer, og om ikke-heterofile og deres livskvalitet i Norge.
  • Reflektere over faktaene, taler og diskusjoner om ikke-heterofiles livsvilkår i Norge.