To personer med et hjerte i mellom dem, illustrasjon

Oppgave A. Hva ser dere fra tallene?

Figur 1. Inngåtte ekteskap mellom mann og kvinne

¹ Det finnes tall helt tilbake til 1770, men i denne figuren velger vi 1966 som startpunkt.

Studer tallene i figur 1 og tabell 1. Noter ned noen stikkord.

  1. Hvordan synes du at tallene speiler samlivsformer slik de har vært i Norge?
  2. Er det eventuelt noe som overrasker deg i tallene?