To personer med et hjerte i mellom, illustrasjon
 

Oppgave B. Hvilket bilde gir statsministeren av homofiles tidligere livssituasjon?

  1. Les Støres tale på regjeringen.no. Hva sier Støre om §213?
  2. Skriv ned noen stikkord om hvilket bilde han gir av behandlingen av homofile.
  3. Hva ber han om unnskyldning for, på vegne av regjeringen og det norske fellesskapet?