To personer med et hjerte i mellom, illustrasjon

Oppgave C. Finn fakta om inntektstall for ulike grupper

Figur 2. Andel som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift, etter seksuell orientering og aldersgrupper

Bruk tallene (andelene) i figur 2 for å finne dem som har vanskeligheter med å betale en uforutsett utgift på 19 000 kroner i løpet av en måned uten å låne eller få økonomisk hjelp fra andre. Andelene er prosenttall.  Du kan laste tallene ned som en Excel-fil fra figuren.

  1. I hvilken aldersgruppe er det størst andel som ikke har muligheter til å klare en uforutsett utgift, både for heterofile og ikke-heterofile?
  2. Finn først differansen i prosentpoeng (forskjellen mellom to prosenttall) mellom heterofile og ikke-heterofile for hver aldersgruppe. Sorter så tallene fra størst til minst differanse. For hvilken aldersgruppe er forskjellen størst? Og minst?
  3. Hva mer kan vi si om tallene? Her må du velge hva du vil ha søkelys på.