Artikler om økonomisk sosialhjelp

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Det kostet mer for kommunene å ha et krisesentertilbud Artikkel 2. november

  Nærmere 434 millioner kroner betalte kommunene for å opprettholde krisesentertilbudet i 2022. Krisesentrene rapporterte også om flere overnattingsdøgn sammenlignet med 2021.

 2. Over halvparten i arbeid etter fullført kvalifiseringsprogram Artikkel 5. september

  I 2022 gikk mer enn 55 prosent av deltakerne som fullførte kvalifiseringsprogrammet over til ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Dette er en økning på over 9 prosentpoeng fra 2021. Antall deltakere med overgang til arbeid har økt jevnt siden 2013, da kun i underkant av 27 prosent av deltakerne gikk til ordinært arbeid.

 3. Antall sosialhjelpsmottakere økte med nesten 10 prosent Artikkel 23. juni

  Fra 2021 til 2022 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått opp med 9,8 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene økt med 10,6 prosent. Det er flere personer som er i arbeid og som samtidig mottar sosialhjelp nå enn tidligere.

2022

 1. Kommunenes utgifter til krisesenter økte i 2021 Artikkel 3. november

  Nærmere 414 millioner kroner betalte landets kommuner for krisesentertilbudet i 2021. Det var likevel færre overnattingsdøgn i 2021 sammenlignet med året før.

 2. Nær halvparten i arbeid etter fullført kvalifiseringsprogram Artikkel 27. september

  I 2021 gikk i underkant av 46 prosent av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet over til ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Det har vært en jevn økning i overgang til arbeid for denne gruppen siden 2013, da kun i underkant av 27 prosent av deltakerne gikk til ordinært arbeid.

 3. Stadig færre mottar sosialhjelp Artikkel 24. juni

  Fra 2020 til 2021 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 1,9 prosent.

2021

 1. Langt færre overnattinger på krisesentre i 2020 Artikkel 21. oktober

  Det var nesten 15 prosent færre overnattingsdøgn i koronaåret 2020 sammenlignet med 2019. Kommunene betalte i underkant av 400 millioner kroner for krisesentertilbudet totalt.

 2. Fortsatt nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Artikkel 29. juni

  Fra 2019 til 2020 har antall mottakere av økonomisk sosialhjelp gått ned med 4,3 prosent. I samme periode er også summen av utbetalingene redusert med 2,3 prosent.