Publisert Tittel Åpne
2. november 2020 Barnevernet samarbeider mest med kommunenes krisesentertilbud Artikkel
13. august 2020 Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram Artikkel
3. juli 2020 Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere Artikkel
14. oktober 2019 Dyrere opphold på de fleste krisesentre Artikkel
3. september 2019 925 millioner utbetalt til kvalifiseringsstønad Artikkel
3. juli 2019 Færre unge mottar sosialhjelp Artikkel
28. februar 2019 Par med barn får utbetalt mest i sosialhjelp Artikkel
29. januar 2019 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere Artikkel
9. januar 2019 Store sosialhjelp-familier bor oftere i kommunale boliger Artikkel
23. oktober 2018 Stabile oppholdstall på krisesentrene, men utgiftene øker Artikkel
29. august 2018 Færre avbryter Kvalifiseringsprogrammet – flere i jobb etterpå Artikkel
5. juli 2018 1 av 20 med sosialhjelp har heltidsjobb Artikkel
7. juli 2017 4 av 10 sosialhjelpsmottakere er enslige menn Artikkel
6. juli 2017 Sosialhjelp til drøyt 130 000 personer Artikkel