Artikler om barnevern

Artiklar, analysar og publikasjonar


2021

Artikkel / 19. november 2021

Barn som bur i fosterheim utanom familie, flyttar meir

I 2020 budde om lag 6 600 barn i fosterheim utanom familie. Blant desse barna var det 76 prosent i alderen 0-5 år som flytta minst ein gong etter at dei først blei plasserte utanfor heimen av barnevernet.

Artikkel / 29. oktober 2021

Færre unge med barnevernserfaring i høgare utdanning

Halvparten av alle unge utan barnevernserfaring som avslutta grunnskolen i 2014 er i høgare utdanning i 2020. Det same gjeld berre for 1 av 5 unge som har teke imot tiltak frå barnevernet.

Artikkel / 22. september 2021

Noko færre meldingar til barnevernet i 2020

Barnevernstenestene fekk melding om uro kring 1 450 færre barn i 2020 samanlikna med året før. Dei fekk i alt 56 800 meldingar om 49 700 barn i løpet av 2020.

Artikkel / 2. juli 2021

Mindre aktivitet i barnevernet - størst reduksjon for dei minste barna

Barnevernstenestene starta 3 prosent færre undersøkingar, og vel 3 prosent færre barn og unge fekk barnevernstiltak i 2020 enn året før. Det er størst reduksjon blant barn under skolealder.