Artikler om barnevern

Artiklar, analysar og publikasjonar

2023

 1. Færre barn og unge med tiltak frå barnevernet Artikkel 6. juli

  I 2022 fekk 47 000 barn og unge tiltak frå barnevernet. Det er 3 500, eller om lag 7 prosent, færre enn året før. Dei siste fem åra har det blitt stadig færre barn og unge som har motteke barnevernstiltak.

2022

 1. Stadig færre barn i barnevernet Artikkel 6. juli

  Talet på barn i barnevernet gjekk ned i 2021. Det var 50 520 barn og unge som fekk tiltak frå barnevernet i løpet av 2021. Det er om lag 2 300 færre barn og unge enn året før.

2021

 1. Barn som bur i fosterheim utanom familie, flyttar meir Artikkel 19. november

  I 2020 budde om lag 6 600 barn i fosterheim utanom familie. Blant desse barna var det 76 prosent i alderen 0-5 år som flytta minst ein gong etter at dei først blei plasserte utanfor heimen av barnevernet.

 2. Færre unge med barnevernserfaring i høgare utdanning Artikkel 29. oktober

  Halvparten av alle unge utan barnevernserfaring som avslutta grunnskolen i 2014 er i høgare utdanning i 2020. Det same gjeld berre for 1 av 5 unge som har teke imot tiltak frå barnevernet.

 3. Noko færre meldingar til barnevernet i 2020 Artikkel 22. september

  Barnevernstenestene fekk melding om uro kring 1 450 færre barn i 2020 samanlikna med året før. Dei fekk i alt 56 800 meldingar om 49 700 barn i løpet av 2020.

 4. Mindre aktivitet i barnevernet - størst reduksjon for dei minste barna Artikkel 2. juli

  Barnevernstenestene starta 3 prosent færre undersøkingar, og vel 3 prosent færre barn og unge fekk barnevernstiltak i 2020 enn året før. Det er størst reduksjon blant barn under skolealder.