Publisert Tittel Åpne
2. juli 2020 Færre fekk tiltak frå barnevernet Artikkel
9. januar 2020 3 prosent var akuttplasserte i barnevernet Artikkel
11. juli 2019 Auke i barnevernstiltak blant unge over 18 år Artikkel
3. juli 2019 Færre meldingar til barnevernet Artikkel
6. juli 2018 Fleire og fleire med innvandrarbakgrunn i barnevernet Artikkel
29. juni 2018 Færre av dei minste under omsorg av barnevernet Artikkel
6. juli 2017 Flest meldingar og undersøkingar i Finnmark Artikkel
5. juli 2017 Fosterheim – mest brukte plasseringstiltak Artikkel
4. juli 2017 Fleire meldingar til barnevernet Artikkel