Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 582 treff for "skog" på nettstedet

Sorter etter:
 • Eksport av laks

  Publisert:

  Vekestatistikk som viser gjennomsnittleg eksportpris samt eksportvolum av fersk og fryst oppdrettslaks.

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg - kvartalsvis, foreløpige tall

  Publisert:

  Skogavvirkning for salgPublisert 11. august 2020 2. kvartal 2020 Prisendring, prosent 1000 kubikkmeter Kroner per kubikkmeter 2. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020 2. kvartal 2017 - 2. kvartal 2020 I al

  Statistikk
 • Aktive jegere

  Publisert:

  Jegere på jaktPublisert 6. august 2020 2019-2020 2018-2019 - 2019-2020 Antall jegere Prosent Jaktet, i alt 135 660 -2,9 Småviltjakt 78 330 -6,7 Rypejakt 43 230 -9,7 Hjorteviltjakt 92 080 0,9 Elgjakt

  Statistikk
 • Småvilt- og rådyrjakt

  Publisert:

  Antall felte rådyr og utvalgte småviltarterPublisert 6. august 2020 Antall Prosent 2019-2020 2018-2019 - 2019-2020 2014-2015 - 2019-2020 Lirype 104 200 -16,0 -25,6 Fjellrype 45 100 -22,1 -45,3 Storf

  Statistikk
 • Landbrukseiendommer

  Publisert:

  Landbrukseiendommer1Publisert 25. juni 2020 2019 Antall Prosent av alle eiendommer 1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. I alt 1

  Statistikk
 • Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt

  Publisert:

  Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt1Publisert 30. juni 2020 Antall Endring i prosent 2019-2020 2018-2019 - 2019-2020 2015-2016 - 2019-2020 1Evenes kommune mangler oppgave for jaktåre

  Statistikk
 • Kommunal forvaltning av landbruksarealer

  Publisert:

  Kommunal forvaltning av landbruksarealer. DekarPublisert 18. juni 2020 2019 Prosent endring fra 2018 - 2019 2014 - 2019 Omdisponering til andre formål enn landbruk i alt 8 157 -35,1 -18,3 Dyrka jord

  Statistikk
 • Registrert avgang av store rovdyr

  Publisert:

  Registrert avgang av store rovdyrPublisert 17. juni 2020 2019-2020 2018-2019 - 2019-2020 2015-2016 - 2019-2020 I alt 219 35 -6 Bjørn 15 3 5 Ulv 20 -6 6 Jerv 114 32 -9 Gaupe 70 6 -8 Kilde: Statistisk

  Statistikk
 • Akvakultur - årlig, foreløpige tall

  Publisert:

  Akvakultur. Foreløpige tallPublisert 28. mai 2020 Matfisk (tonn) Andel Endring i prosent Førstehåndsverdi (millioner kr) Endring i prosent 2018 - 2019 2018 - 2019 2019 I alt 1 445 586 100,0 6,7 72 0

  Statistikk
 • Husdyrhald

  Publisert:

  Husdyrhald per 1. marsPublisert 28. mai 2020 2020 Prosent endring fra 2019 - 2020 2011 - 2020 Jordbruksbedrifter med husdyr 26 297 -1,1 -15,7 Mjølkeku 208 275 -3,2 -13,6 Ammeku 98 772 6,8 53,4 Sau 9

  Statistikk
 • Skogavvirkning for salg - årlig, endelige tall

  Publisert:

  Skogavvirkning for salgPublisert 28. mai 2020 2019 Prisendring, prosent 1000 kubikkmeter Kroner per kubikkmeter 2018 - 2019 2014 - 2019 I alt 11 039 435 6 25 Gran Sagtømmer 4 302 523 1 16 Massevirke

  Statistikk
 • Hagebruksavlingar

  Publisert:

  Avling av frukt, hagebær og grønnsaker.Publisert 7. mai 2020 2019 Prosent endring frå Tonn 2018 - 2019 2015 - 2019 Frukt 19 332 5,3 50,1 Hagebær 12 381 9,1 -17,9 Grønsaker 187 170 7,1 1,1 Kilde: Sta

  Statistikk
 • Skogkultur

  Publisert:

  SkogkulturPublisert 22. april 2020 Areal (dekar) Prosent Kostnad (1 000 kr) 2019 2018 - 2019 2015 - 2019 2019 Skogplanting 225 339 9,5 30,9 241 897 Ungskogpleie 272 444 13,6 -1,4 119 010 Markberedni

  Statistikk
 • Skogsveier

  Publisert:

  Statistikken gir informasjon om antall kilometer nybygde og ombygde skogsveier som ble ferdigstilt og godkjent i meldingsåret. Den bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

  Statistikk
 • Registrerte jegere

  Publisert:

  Norske menn og kvinner oppført i JegerregisteretPublisert 1. april 2020 2019-2020 2019-2020 Endring, prosent Antall personer Prosent 2018-2019 - 2019-2020 2015-2016 - 2019-2020 Personer oppført i Je

  Statistikk