25 prosent mer skog siste 10 år

Publisert:

Tømmervolumet har økt med 25 prosent de siste 10 årene, og ifølge de siste beregningene står det nå til sammen 952 millioner kubikkmeter trevirke i skogene våre. Den totale årlige tilveksten var 25,8 millioner kubikkmeter.

Av det totale volumet står 849 millioner kubikkmeter på det produktive skogarealet, ifølge statistikken Landsskogtakseringen. Den årlige tilveksten i den produktive skogen var på 23,8 millioner kubikkmeter. Av dette utgjorde tilveksten i barskog 18,5 millioner kubikkmeter. Til sammenlikning viser skogavvirkningsstatistikken at det ble hogd 10,3 millioner kubikkmeter bartretømmer til industriformål i 2016.

Figur 1. Årlig tilvekst¹ under bark

Gran Furu Lauvtre
1933 5835 2535 2077
1967 7131 3364 2706
1986 9951 4838 3790
1987 10103 4935 3920
1988 10249 5018 4054
1989 10388 5109 4191
1990 10528 5200 4330
1991 10703 5310 4473
1992 10892 5411 4618
1993 11070 5498 4769
1998 11219 5855 4871
1999 11684 6163 5229
2000 11858 6273 5357
2004 13709 6151 5680
2005 13868 6092 5714
2006 13746 6010 5769
2007 13644 5944 5674
2008 13482 5857 5559
2009 12969 5748 6122
2010 12908 5783 5915
2011 13030 5978 5935
2012 13261 6071 5942
2013 13529 6117 5952
2014 13821 6115 5975
2015 13927 6098 6095
2016 13747 5920 6151

Figur 2. Stående kubikkmasse¹ under bark

Gran Furu Lauvtre
1933 170960 90002 61673
1967 226168 133972 74981
1986 261359 177771 104104
1987 263992 180634 107788
1988 266383 183014 111607
1989 268497 185642 115525
1990 270543 188279 119495
1991 273333 191540 123603
1992 276788 194806 127649
1993 279968 197904 131526
1998 292018 218305 141364
1999 304081 229874 151727
2000 308614 233949 155436
2004 323213 238137 159439
2005 331236 241730 162644
2006 336201 244622 167122
2007 343720 249201 172031
2008 352558 254554 176870
2009 360501 260521 201547
2010 369747 265439 207233
2011 379823 273905 224003
2012 387844 278516 227773
2013 396891 282789 232031
2014 407099 286489 235804
2015 412984 289685 238685
2016 417956 292030 242117

Lauvskogen øker raskest

Volumet av lauvskog har økt med 41 prosent de siste ti årene, mot bare 22 prosent for granskogen. Likevel er det granskogen som stadig står for den største volumøkningen i absolutte tall i tiårsperioden: 74 millioner kubikkmeter. Gran er det vanligste treslaget og utgjør 44 prosent av tømmervolumet i skogen. Deretter følger furua med 31 prosent, mens lauvskogen utgjør 25 prosent.

Tall basert på fem-års takseringsomløp

De publiserte tallene for siste år er basert på takseringer fra de siste fem årene. De nyeste tallene viser derfor et gjennomsnitt for de siste fem årene.

Kontakt