Landsskogtakseringen

10605: Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region (prosent) 2008-2012 - 2014-2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 7 Valgte

Søk

livsmiljø Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.08.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Livsmiljø for truede og sårbare arter i skog:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
livsmiljø
Omfatter de viktigste livsmiljøene for sårbare og truede arter i skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken