Gjennomsnittlige resultater for skogeiere med positivt driftsresultat fra skogbruksvirksomhet. Etter størrelsen på produktivt skogareal. 2016

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittlige resultater for skogeiere med positivt driftsresultat fra skogbruksvirksomhet. Etter størrelsen på produktivt skogareal. 2016
  Antall skogeiere Salg av tømmer og ved Andre inntekter Driftsinntekter i alt Driftskostnader Driftsresultat Overskudd skogbruk til gjennomsnittsberegning
Alle 15 175 118 448 44 502 162 950 99 970 62 980 46 358
25,0-99,9 daa 1 341 32 733 13 956 46 689 22 335 24 354 16 958
100-249,9 daa 2 890 49 686 20 529 70 216 34 795 35 423 24 388
250-499,9 daa 3 441 73 242 26 177 99 418 55 912 43 507 33 615
500-999,9 daa 3 363 92 926 35 372 128 298 71 959 56 340 40 059
1 000-1 999,9 daa 2 383 150 160 50 572 200 732 121 636 79 096 60 530
2 000-4 999,9 daa 1 327 256 204 86 200 342 403 226 367 116 036 93 206
5 000-19 999,9 daa 389 607 658 192 573 800 231 548 620 251 611 194 460
Over 20 000 daa 41 2 712 778 1 912 975 4 625 753 3 621 447 1 004 306 397 569

Kontakt