Landsskogtakseringen

Til toppen
06984: Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region (prosent) 2003-2007 - 2007-2011
Sist endret
30.08.2012
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Livsmiljø for truede og sårbare arter i skog:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
livsmiljø
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

livsmiljø
Må velges *

Totalt 7 Valgte 0

region

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tilsvarer registreringen av de viktigste livsmiljøene for truede og sårbare arter (rødlistede arter) som blir kartlagt ved en vanlig skogtaksering. Flere livsmiljøer kan være registrert på samme område.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
livsmiljø
Omfatter de viktigste livsmiljøene for sårbare og truede arter i skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken