Landsskogtakseringen

06984: Registrert forekomst av ulike livsmiljøer i produktiv skog, etter region (prosent) 2003-2007 - 2007-2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 8 Valgte

Søk

livsmiljø Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

intervall (år) Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2012
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Livsmiljø for truede og sårbare arter i skog:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tilsvarer registreringen av de viktigste livsmiljøene for truede og sårbare arter (rødlistede arter) som blir kartlagt ved en vanlig skogtaksering. Flere livsmiljøer kan være registrert på samme område.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
livsmiljø
Omfatter de viktigste livsmiljøene for sårbare og truede arter i skog.

Brukerveiledning for statistikkbanken