33 prosent mer skog på 15 år

Publisert:

Det blir hvert år mer tømmer i skogene våre, grantrærne på Vestlandet vokser spesielt raskt. Bare i løpet av de siste 15 årene har mengden stående tømmer i norske skoger økt med en tredjedel.

De nyeste beregningene for takstperioden 2013-2017 viser at det står 964 millioner kubikkmeter tømmer i norske skoger, hvorav 859 millioner kubikkmeter står på det produktive skogarealet, ifølge statistikken Landsskogtakseringen.

Den årlige tilveksten i den produktive skogen var 23,4 millioner kubikkmeter. Av det utgjorde tilveksten i barskog 18,2 millioner kubikkmeter. Til sammenlikning ble det hogd 10,2 millioner kubikkmeter industrivirke av bartrær i 2017.  

1 Fra og med takseringsperioden 2007-2011 er Finnmark inkludert.

Figur 1. Årlig tilvekst¹ under bark

Gran Furu Lauvtre
1933 5835 2535 2077
1967 7131 3364 2706
1986 9951 4838 3790
1987 10103 4935 3920
1988 10249 5018 4054
1989 10388 5109 4191
1990 10528 5200 4330
1991 10703 5310 4473
1992 10892 5411 4618
1993 11070 5498 4769
1998 11219 5855 4871
1999 11684 6163 5229
2000 11858 6273 5357
2004 13709 6151 5680
2005 13868 6092 5714
2006 13746 6010 5769
2007 13644 5944 5674
2008 13482 5857 5559
2009 12969 5748 6122
2010 12908 5783 5915
2011 13030 5978 5935
2012 13261 6071 5942
2013 13529 6117 5952
2014 13821 6115 5975
2015 13927 6098 6095
2016 13747 5920 6151
2017 13635 5719 6068

1 Fra og med takseringsperioden 2007-2011 er Finnmark inkludert.

Figur 2. Stående kubikkmasse¹ under bark

Gran Furu Lauvtre
1933 170960 90002 61673
1967 226168 133972 74981
1986 261359 177771 104104
1987 263992 180634 107788
1988 266383 183014 111607
1989 268497 185642 115525
1990 270543 188279 119495
1991 273333 191540 123603
1992 276788 194806 127649
1993 279968 197904 131526
1998 292018 218305 141364
1999 304081 229874 151727
2000 308614 233949 155436
2004 323213 238137 159439
2005 331236 241730 162644
2006 336201 244622 167122
2007 343720 249201 172031
2008 352558 254554 176870
2009 360501 260521 201547
2010 369747 265439 207233
2011 379823 273905 224003
2012 387844 278516 227773
2013 396891 282789 232031
2014 407099 286489 235804
2015 412984 289685 238685
2016 417956 292030 242117
2017 424433 296255 244229

Vestlandsskogene øker mest

Økningen i det stående tømmervolumet de siste 15 årene varierer mye mellom regionene. I den skogrike takstregionen som omfatter Vestfold, Buskerud og Oppland, har økningen til sammen vært 21 prosent, mens de fire vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i samme periode har hatt en økning i tømmervolumet på 50 prosent.

Ser vi på endringer i stående tømmervolum for de ulike treslagene, er forskjellene enda større. I de fire vestlandsfylkene har granskogen økt med hele 93 prosent i 15-årsperioden, mens den i Oppland, Buskerud og Vestfold har økt med 17 prosent. Hovedårsaken til den store veksten for gran på Vestlandet er at grana i mange av skogreisingsområdene har stor tilvekst

Figur 3. Endring i stående tømmervolum fra takstperioden 1998-2002 til taktsperioden 2013-2017

I alt Gran Furu Lauv
Nordland og Troms 37 71 24 26
Sør-Trøndelag og Nord- Trøndelag 32 30 23 46
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre and Romsdal 50 93 23 48
Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder 35 48 25 34
Oppland, Buskerud og Vestfold 21 17 17 47
Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark 27 27 20 49
Hele landet 33 34 22 46

Tall basert på fem-års takseringsomløp

De publiserte tallene for siste år er basert på takseringer fra de siste fem årene. De nyeste tallene viser derfor et gjennomsnitt for de siste fem årene.

Kontakt