Gjennomsnittlige bevegelser på skogfondkontoene til personer med skogbruksvirksomhet. Etter størrelsen på skogeiendommens produktive skogareal. Kroner. 2016

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittlige bevegelser på skogfondkontoene til personer med skogbruksvirksomhet. Etter størrelsen på skogeiendommens produktive skogareal. Kroner. 2016
  Antall skogeiere Utbetalt fra skogfondkonto til investeringer med skattefordel Offentlige tilskudd innbetalt på skogfondkonto Grunnlag for beregning av skattefordel Beregnet skattefordel Utbetalt uten skattefordel
Alle 29 179 12 380 3 177 9 203 7 776 515
25-99 daa 2 405 1 391 228 1 163 927 122
100-249 daa 5 500 2 615 549 2 066 1 651 165
250-499 daa 6 466 4 739 1 122 3 617 2 907 291
500-999 daa 6 754 8 213 2 267 5 946 5 073 453
1 000-1 999 daa 4 787 14 734 4 183 10 551 9 123 512
2 000-4 999 daa 2 567 33 585 9 392 24 193 20 487 1 304
5 000-19 999 daa 638 103 004 25 218 77 786 67 208 3 041
Over 20 000 daa 62 563 511 102 434 461 076 377 015 18 368

Kontakt