Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 1904 treff for "lønn" på nettstedet

Sorter etter:
 • Tidsbruk og aktivitet i nærmiljø

  Publisert:

  nærmilj0 i leipet av en uke til alle aktiviteter utenom lønnet arbeid. Menn og kvinner bruker i gjennomsnitt like mye tid i nærmiljø

  Publikasjon
 • Normalisering av deltidsarbeidet

  En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 071 En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene Normalisering av deltidsarbeidet Publisert: 2. april 1989 Denne analysen belyser kvinners for

  Publikasjon
 • Inntektsulikhet og inntektsmobilitet i Norge 1986-1990

  Publisert:

  årsinntekt over tid og hvilken effekt denne variasjonen har på inntektsulikheten. I denne studien rettes oppmerksomheten mot fordelingen av personers egne inntekter; dvs. egne lønns

  Publikasjon
 • Regional analyse av arbeidsmarked og demografi

  Drivkrefter og utviklingstrekk belyst ved modellsystemet REGARD

  Publisert:

  Sosiale og økonomiske studier 088 Drivkrefter og utviklingstrekk belyst ved modellsystemet REGARD Regional analyse av arbeidsmarked og demografi Publisert: 1. januar 1994 Utviklingen på arbeidsmarkede

  Publikasjon
 • Ut av redet - utflytting i flere trinn

  Publisert:

  færre unge er i lønnet arbeid, ser det ikke ut til at de dermed blir boende hjemme lenger Åpne og les artikkelen i PDF (1.9 MB) Til tross for at stadig færre unge er i lønnet arbeid, ser det ikke ut til at de dermed blir boende hjemme lenger

  Artikkel
 • Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1994/2 Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992 Publisert: 1. juni 1994 De siste 25 årene har Oslo-regionens sysselsetting hatt større konjunktursvingninger e

  Artikkel
 • Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1994/3 Flere kvinner i arbeid i Norge enn i EU Publisert: 3. oktober 1994 Andelen yrkesaktive kvinner er klart høyere i Norge enn i de fleste EU-land. Det har bl.a. sammenheng med at

  Artikkel
 • Norske arbeidere høyest reallønn

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1994/3 Lønninger i industrien Norske arbeidere høyest reallønn Publisert: 3. oktober 1994 Siden 1980 har norske arbeidere hatt en svært gunstig reallønnsutvikling. Blant arbeiderne i

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten i Europa de siste 25 år

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1994/3 Arbeidsledigheten i Europa de siste 25 år Publisert: 3. oktober 1994 Arbeidsledigheten økte kraftig i de fleste land i Europa midt på 1970-tallet. Utviklingen viser at arbeidsl

  Artikkel
 • Urolig arbeidsmarked, stabilt arbeidsliv?

  Publisert:

  fravær av arbeidsbelastninger og høy lønn. Forfatter: Gunvor Iversen / Egil Midtlyng fravær av arbeidsbelastninger og høy lønn. Forfatter: Gunvor Iversen / Egil Midtlyng SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

  Artikkel
 • Stor variasjon i sysselsetting og inntekt blant pensjonister

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1994/4 Stor variasjon i sysselsetting og inntekt blant pensjonister Publisert: 1. desember 1994 Blant personer som mottar pensjon fra folketrygden, er yrkesdeltakelse mest vanlig for

  Artikkel
 • Høy arbeidsledighet blant innvandrere

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/2 Høy arbeidsledighet blant innvandrere Publisert: 1. juni 1995 Innvandrere har lavere yrkesdeltakelse enn norskfødte. De er dessuten overrepresentert i næringer som sysselsetter

  Artikkel
 • Den frigjorte tiden - problem eller mulighet?

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/3 Langtidsledige Den frigjorte tiden - problem eller mulighet? Publisert: 2. oktober 1995 Mange langtidsarbeidsledige har problemer med å strukturere tiden og fylle dagene med me

  Artikkel
 • Ledighetsmønstre blant langtidsarbeidsløse

  Publisert:

  forløp, som avbrytes av at en kommer i lønnet arbeid igjen eller går ut av arbeidslivet for godt lønnet arbeid igjen eller går ut av arbeidslivet for godt. Vi viser her at ledighetskarrierer preges av bevegelser mellom arbeid, tiltak, utdanning

  Artikkel
 • Ektefellen en ressurs - også for menn

  Publisert:

  Samfunnsspeilet, 1995/3 Inntektstap ved langtidsledighet Ektefellen en ressurs - også for menn Publisert: 2. oktober 1995 Det er særlig menn som rammes av arbeidsledighet, men når kvinner først er bli

  Artikkel