Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 326 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Turnover i det kommunale barnevernet

  Publisert:

  Rapporter 2014/18 Turnover i det kommunale barnevernet Publisert: 8. mai 2014 Rapporten omhandler ansatte som strømmer til og personer som går ut av det kommunale barnevernet i spesifikke kommuner fra

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2014/11 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen for veteraner fra Forsvaret og politipersonell med erfaring fra internasjonale operasjoner Publisert: 24. februar 2014 Denne rapporten dokum

  Publikasjon
 • Ungdoms levekår

  Publisert:

  . I denne publikasjonen fokuserer vi på ulike ting som marginalisering fra utdanning og arbeid, helsemarginalisering, kriminalitet, sosial og fortsetter vi med kapitler om yrkestilknytning, arbeidsmarginalisering og levekårsproblemer. Så har vi et omfattende kapittel om helse, to kapitler om kriminalitet, ett om sosial kontakt og ensomhet

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2014/03 Dokumentasjonsrapport Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012 Publisert: 24. januar 2014 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste pub

  Publikasjon
 • FD-trygd : dokumentasjonsrapport

  Pensjoner 2005-2010. Grunn- og hjelpestønader 2005-2008

  Publisert:

  Notater 2013/43 Pensjoner 2005-2010. Grunn- og hjelpestønader 2005-2008 FD-trygd : dokumentasjonsrapport Publisert: 5. november 2013 Forløpsdatabasen FD-Trygd er konstruert for å levere forløpsdata ti

  Publikasjon
 • FD-trygd : dokumentasjonsrapport

  Demografi revidert. 1992-2010

  Publisert:

  Notater 2013/44 Demografi revidert. 1992-2010 FD-trygd : dokumentasjonsrapport Publisert: 5. november 2013 Forløpsdatabasen FD-Trygd er konstruert for å levere forløpsdata til velferdsforskningen i No

  Publikasjon
 • Veteraners levekår

  Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner

  Publisert:

  Rapporter 2013/38 Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Veteraners levekår Publisert: 16. september 2013 Les om hvordan personer som har deltatt i internasjonale op

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013

  Publisert:

  Rapporter 2013/32 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2013 Publisert: 30. august 2013 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne rapporten ha

  Publikasjon
 • Økonomisk sosialhjelp

  Dokumentasjon

  Publisert:

  Notater 2013/35 Dokumentasjon Økonomisk sosialhjelp Publisert: 13. august 2013 Hovedformålet med notatet er å dokumentere arbeidsprosesser knyttet til statistikken Økonomisk sosialhjelp, og vise til v

  Publikasjon
 • Ventetid på uførepensjon

  Kvalitetsforskjeller på tvers av NAV-kontorer

  Publisert:

  Rapporter 2012/45 Kvalitetsforskjeller på tvers av NAV-kontorer Ventetid på uførepensjon Publisert: 2. februar 2013 Indikatorer skal benyttes til å kvantifisere sammenhenger på en forenklet måte der d

  Publikasjon
 • Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

  Levekår blant studenter

  Publisert:

  Rapporter 2012/38 Levekår blant studenter Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Publisert: 19. november 2012 Denne rapporten tar for seg ulike aspekter ved studentenes økonomiske situasjon. Den gå

  Publikasjon
 • Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet

  Publisert:

  Rapporter 2012/40 Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Publisert: 15. november 2012 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Det verserer ulik

  Publikasjon
 • Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) - Panelundersøkelsen

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2012/70 Dokumentasjonsrapport Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) - Panelundersøkelsen Publisert: 9. november 2012 Levekårsundersøkelsen EU-SILC (The European Union Statistics o

  Publikasjon
 • Hvordan få kunnskap om innvandreres levekår?

  Publisert:

  Notater 2012/64 Hvordan få kunnskap om innvandreres levekår? Publisert: 1. november 2012 Kunnskap om innvandreres levekår kan i hovedsak fås gjennom tre ulike kilder: registerdata, utvalgsundersøkelse

  Publikasjon
 • Undersøkelse om skoletilbud og levekår hos familier som mottar grunn- eller hjelpestønad

  Dokumentasjonsrapport

  Publisert:

  Notater 2012/61 Dokumentasjonsrapport Undersøkelse om skoletilbud og levekår hos familier som mottar grunn- eller hjelpestønad Publisert: 27. oktober 2012 SSB har i 2012 for første gang gjennomført Un

  Publikasjon