Notater 2008/37

Dokumentasjonsrapport

Samordnet levekårsundersøkelse 2007 - tverrsnitt, tema: boforhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Samordnet levekårsundersøkelse 2007 - tverrsnitt, tema: boforhold. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Therese Rørvik

Serie og -nummer

Notater 2008/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

Antall sider

1 b. (flere pag.)

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt