Notater 2008/37

Samordnet levekårsundersøkelse 2007 - tverrsnitt, tema: boforhold

Dokumentasjonsrapport

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt