Notater 2009/40

Dokumentasjonsrapport

Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - tverrsnittsundersøkelsen

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - tverrsnittsundersøkelsen. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Marit Wilhelmsen

Serie og -nummer

Notater 2009/40

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

18 [59 bl.]

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt