Notater 2009/40

Samordnet levekårsundersøkelse 2008 - tverrsnittsundersøkelsen

Dokumentasjonsrapport

Innhold

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Kontakt