Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 327 treff for "kriminalitet" på nettstedet

Sorter etter:
 • Opphopning av dårlige levekår

  En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013

  Publisert:

  Rapporter 2016/32 En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2013 Opphopning av dårlige levekår Publisert: 24. november 2016 En analyse av SSBs levekårsundersøkelser viser at enkelte grupper i samfun

  Publikasjon
 • Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016

  Publisert:

  Rapporter 2016/30 Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016 Publisert: 17. oktober 2016 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen De fleste i Norge

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015 Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  : boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd Publisert: 21. januar 2016 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå treårig syklus belyses levekårskomponentene økonomi, boforhold, fritidsaktiviteter, sosialt nettverk, utsatthet og uro for lovbrudd, helse, omsorg, utdanning og arbeidsforhold. Tema for

  Publikasjon
 • Sambruk i kommunale og statlige ytelser

  En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser

  Publisert:

  Rapporter 2015/55 En analyse av samtidig bruk av ulike velferdsytelser Sambruk i kommunale og statlige ytelser Publisert: 15. desember 2015 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til d

  Publikasjon
 • Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet

  En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene

  Publisert:

  Om publikasjonen

  Rapporter 2015/51 En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet Publisert: 7. desember 2015 Det er en klar sammenheng me

  Sammendrag

  Rapporter 2015/51 En analyse av ulikhet i sosiale relasjoner med utgangspunkt i levekårsundersøkelsene Deltaking, støtte, tillit og tilhørighet Publisert: 7. desember 2015 Det er en klar sammenheng me

  Publikasjon
 • Studenters økonomi og studiesituasjon

  Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv

  Publisert:

  Rapporter 2015/50 Norske resultater fra Eurostudent V i et europeisk perspektiv Studenters økonomi og studiesituasjon Publisert: 20. november 2015 Studenter i Norge skiller seg ut ved at flere jobber

  Publikasjon
 • Innsattes levekår 2014

  Før, under og etter soning

  Publisert:

  begår nye lovbrudd etter løslatelsen er ganske små eller små. Undersøkelsen er finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Informasjon om fengselsbefolkningen kan brukes i forebygging av kriminalitet og i tilrettelegging av omsorg mens den innsatte sitter i fengsel og etter løslatelse. Det er også

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2015/38 Dokumentasjonsnotat Levekårsundersøkelse blant innsatte 2014 Publisert: 21. oktober 2015 Statistisk sentralbyrå gjennomførte høsten 2014 en undersøkelsen om levekår blant innsatte i no

  Publikasjon
 • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

  Publisert:

  Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Sosiale forhold og kriminalitet

  Publikasjon
 • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

  Publisert:

  Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

  Publikasjon
 • Welfare Core Survey

  Guidelines for design of a core survey for a household survey system

  Publisert:

  Notater 2015/35 Welfare Core Survey Guidelines for design of a core survey for a household survey system Publisert: 11. september 2015 This report builds upon experience gained jointly with developmen

  Publikasjon
 • Evaluering av pensjonsreformen

  Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter

  Publisert:

  Rapporter 2015/37 Direkte konsekvenser for arbeidsstyrken og offentlige budsjetter Evaluering av pensjonsreformen Publisert: 31. august 2015 Jo mer levealderen øker, jo større innsparing i alderspensj

  Publikasjon
 • Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon

  Publisert:

  Rapporter 2015/22 Langsiktige utfordringer i offentlig tjenestepensjon Publisert: 11. mai 2015 Ved en videreføring av dagens pensjonsordning må offentlige ansatte født etter 1970 trolig jobbe til de e

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Publisert:

  oppdrag fra Utenriksdepartementet Emner Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

  Publikasjon
 • Barn og unge med innvandrerbakgrunn i barnevernet 2012

  Publisert:

  Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Emner Sosiale forhold og kriminalitet, Barne- og familievern ISBN (elektronisk

  Publikasjon