Faktahefter 

Minifakta om Norge 2015

Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.

I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

Minifakta utgis kun elektronisk i 2015 og papirutgaver kan ikke bestilles.

Publikasjonen gis ut på følgende språk; arabisk, engelsk, fransk, japansk, kinesisk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, og spansk.

Arabisk (PDF)

Engelsk (PDF)

Fransk (PDF)

Japansk (PDF)

Kinesisk (PDF)

Polsk (PDF)

Portugisisk (PDF)

Russisk (PDF)

Spansk (PDF)

Om publikasjonen

Tittel

Minifakta om Norge 2015

Utgiver

Utenriksdepartementet

Oppdragsgiver

Redigert av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Emner

Landtransport, Energi, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen, Høyere utdanning, Statlige finanser, Stortingsvalg, Folketall, Fiske og fangst, Trygd og stønad, Sysselsetting, Fødte og døde, Olje og gass, Helsetjenester, Jordbruk, Kultur, Nasjonalregnskap, Utenrikshandel, Reiseliv, Forbruk, Areal, Sjøtransport, Helseforhold og levevaner , Barn, familier og husholdninger

Antall sider

64

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt