Publikasjon

Faktahefter 

Minifakta om Norge 2015

Innhold

Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.

I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi.

Minifakta utgis kun elektronisk i 2015 og papirutgaver kan ikke bestilles.

Publikasjonen gis ut på følgende språk; arabisk, engelsk, fransk, japansk, kinesisk, norsk, polsk, portugisisk, russisk, og spansk.

Arabisk (PDF)

Engelsk (PDF)

Fransk (PDF)

Japansk (PDF)

Kinesisk (PDF)

Polsk (PDF)

Portugisisk (PDF)

Russisk (PDF)

Spansk (PDF)

Kontakt