Notater 2013/43

Pensjoner 2005-2010. Grunn- og hjelpestønader 2005-2008

FD-trygd : dokumentasjonsrapport

Forløpsdatabasen FD-Trygd er konstruert for å levere forløpsdata til velferdsforskningen i Norge. Databasen inneholder informasjon om økonomisk sosialhjelp, bevegelser i trygdesystemet og arbeidsmarkedet og demografiske bakgrunnsopplysninger.

Dette notatet inneholder en dokumentasjon av en del av dataene i FD-Trygd (Forløpsdatabasen-Trygd). Dokumentasjonen omfatter pensjon og grunn- og hjelpestønad, der pensjon i denne sammenhengen er folketrygdpensjon (alders-, uføre- og etterlattepensjon) og AFP (avtalefestet pensjon). Dokumentasjonen gjelder fra og med 2005. For tidligere årganger, se tidligere dokumentasjonsrapporter. For pensjon gjelder dokumentasjonen til og med 2010, mens for grunn- og hjelpestønad gjelder den til og med 2008.

I kapittel 1 er det gitt en generell orientering om FD-Trygd. I dette kapitlet er det også gjort rede for de typer arbeidsprosesser og aktiviteter som prosjektgruppa utfører på materialet fra arbeidsstart med rådatafiler og til avslutning av arbeidet med ilegg av data i databasen. Til disse arbeidsprosessene hører blant annet spesifisering og kontroll av data, datamodellering og programmering.

Kapitlene 2-4 omhandler pensjoner og grunn- og hjelpestønader og hvordan dette tilrettelegges for forløpsstrukturen i databasen. Til disse arbeidsprosessene hører blant annet spesifisering og kontroll av data, generelt om dataorganisering i FD-Trygd, datamodellering og programmering.

Før bestilling av mikrodata fra FD-Trygd, er det vesentlig at kunden leser kapittel 2-3 i sammenheng med variabellisten i vedlegg til slutt, og Bestillingsveiledning for FD-Trygd (Notater 27/2012).

Kapitlene 1–7.3.6 er utarbeidet av Cathrine Bergjordet og Arve Hetland, som også har hatt redigeringsansvaret for rapporten. Kapitlene 7.3.7–7.9.12 er utarbeidet av Olaf Espeland Hansen. I tillegg har Knut Inge Bøe gjort en stor del av arbeidet som ligger til grunn for rapporten. Anders Akseksen, Sigrid Holm, Sandra Lien, Toril Sandnes, Karsten Bjønnes, Grete Dahl og Bjørn Roar Joneid har deltatt i arbeidet med tidligere versjoner av dette notatet.

Om publikasjonen

Tittel

FD-trygd : dokumentasjonsrapport. Pensjoner 2005-2010. Grunn- og hjelpestønader 2005-2008

Ansvarlige

Olaf Espeland Hansen, Arve Hetland

Serie og -nummer

Notater 2013/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8786-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8785-5

Antall sider

105

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt