Søkeresultat

Hopp til søkeresultater
Nettstedsøk

Fant 770 treff for "befolkning" på nettstedet

Sorter etter:
 • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

  Publisert:

  . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere mindreårige flyktninger er lavt sammenlignet med det generelle inntektsnivået i hele befolkningen i samme alder

  Publikasjon
 • Konjunkturtendenser for Møre og Romsdal

  Prognoser basert på Konjunkturtendensene fra desember 2019

  Publisert:

  , og noe mer detaljert oversikt over status og kortsiktige perspektiver for befolkning og i befolkningen og fortsatt vekst i sysselsettingen fører likevel til noe vekst i arbeidsstyrken

  Publikasjon
 • Data om asylsøkere

  Dokumentasjonsnotat

  Publisert:

  Notater 2020/06 Dokumentasjonsnotat Data om asylsøkere Publisert: 5. mars 2020 Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesie

  Publikasjon
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018

  Publisert:

  arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2018. Tall for flyktninger sammenliknes med tall for hele befolkningen i alderen 15-66 år utgjør en sysselsettingsandel på 50,9 prosent for flyktningene i alderen 15-66 år. Dette var høyeste nivå siden 2015. I hele befolkningen i samme alder var tilsvarende andel 72,5 prosent, dvs

  Publikasjon
 • Sentralitetsindeksen

  Oppdatering med 2020-kommuner

  Publisert:

  Notater 2020/04 Oppdatering med 2020-kommuner Sentralitetsindeksen Publisert: 27. februar 2020 Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet.

  Publikasjon
 • Empirical Bayes estimation of local demographic rates

  An application using Norwegian registry data

  Publisert:

  Notater 2020/03 Empirical Bayes estimation of local demographic rates An application using Norwegian registry data Publisert: 6. februar 2020 Local governments and businesses rely on regional populati

  Publikasjon
 • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018

  Publisert:

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • På nett med betalingskort over landegrensene

  Om utviklingen i netthandelen siden 2010

  Publisert:

  (USA) og Asia i norske nettbutikker. Statistikken for netthandel fra ulike leverandører etter kjønn og alder viser at andelen i befolkningen som har

  Publikasjon
 • Jordbruk og miljø 2019

  Tilstand og utvikling

  Publisert:

  . Kulturlandskap I 2018 budde 7 prosent av befolkninga på ein landbrukseigedom. Om lag 23 prosent av dei 144 900 landbrukseigedomane med bustadhus var utan fast busetjing

  Publikasjon
 • Overføringsflyktninger 2019

  Publisert:

  1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år drøyt halvparten av de sysselsatte jobber heltid, mot nær 70 prosent av hele befolkningen i samme aldersgruppe

  Publikasjon
 • Kommunale avløp 2018

  Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2018. Gebyrer 2019

  Publisert:

  . Disse anleggene behandlet avløpsvannet for 87 prosent av befolkningen. Andelen av befolkningen tilknyttet

  Publikasjon
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

  Publisert:

  . Gå til den nyeste publikasjonen Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019 Strøm Serie og -nummer Rapporter 2019/40 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

  Publikasjon
 • Kulturstatistikk 2018

  Publisert:

  året, over 10 000 fleire enn i 2017. Lyd og bilete I 2018 høyrde 50 prosent av befolkninga

  Publikasjon
 • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2005-2016

  Publisert:

  . Inntektsnivået for tidligere deltakerne øker i perioden 2010-2017, men veksten er likevel lavere enn for sammenlignbare grupper i befolkningen. Blant dem som avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2005-2009 utgjorde median husholdningsinntekt i 2010 om lag 65 prosent av tilsvarende inntekt i befolkningen mellom 20 og 66 år

  Publikasjon
 • Generic Statistical Business Process Model GSBPM

  (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse

  Publisert:

  Notater 2019/43 (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse Generic Statistical Business Process Model GSBPM Publisert: 2. desember 2019 Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) beskriver

  Publikasjon