Notater 2019/43

(Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse

Generic Statistical Business Process Model GSBPM

Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) beskriver og definerer forretningsprosesser som er nødvendige for å produsere offisiell statistikk. Den beskriver faser, delprosesser og overordnede prosesser i statistikkproduksjonen.

Faser og delprosesser er:

Avklare behov, fase 1.

Delprosesser: Identifisere behov. Undersøke og bekrefte behov. Etablere produktmål. Identifisere begreper. Kontrollere datatilgjengelighet. Forberede og levere forretningsbegrunnelse.

Planlegge, fase 2.

Delprosesser: Planlegge produkt. Planlegge variabler. Planlegge innsamling. Planlegge ramme og utvalg. Planlegge klargjøring og analyse. Planlegge produksjonssystemer og arbeidsflyt.

Bygge, fase 3.

Delprosesser: Gjenbruke eller bygge innsamlingsinstrumenter. Gjenbruke eller bygge prosess- og analysekomponenter. Gjenbruke eller bygge formidlingskomponenter. Sette sammen arbeidsflyt. Teste produksjonssystemer. Teste statistisk forretningsprosess. Ferdigstille produksjonssystem.

Samle inn, fase 4.

Delprosesser: Etablere ramme og trekke utvalg. Forberede datainnsamling. Gjennomføre datainnsamling. Ferdigstille datainnsamling.

Klargjøre, fase 5.

Delprosesser: Integrere data. Klassifisere og kode. Kontrollere og validere. Editere og imputere. Avlede nye variabler og enheter. Beregne vekter. Beregne aggregater. Ferdigstille datafiler.

Analysere, fase 6.

Delprosesser: Utarbeide produktutkast. Kvalitetssikre produkter. Tolke og forklare produkter. Gjennomføre avsløringskontroll. Ferdigstille produkter.

Formidle, fase 7.

Delprosesser: Oppdatere outputsystemer. Produsere formidlingsprodukter. Håndtere formidling av produkter. Markedsføre formidlingsprodukter. Håndtere brukerstøtte.

Evaluere, fase 8.

Delprosesser: Samle input til evalueringen. Utføre evalueringen. Bli enige om tiltaksplan.

De overordnede prosessene er Kvalitetsledelse, metadataforvaltning og dataforvaltning.

Om publikasjonen

Tittel

Generic Statistical Business Process Model GSBPM . (Version 5.1, January 2019) Norsk oversettelse

Serie og -nummer

Notater 2019/43

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1027-8

ISSN

2535-7271

Antall sider

34

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt