Statistiske analyser 161

Norsk mediebarometer 2018

Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om massemediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på spørsmål om bruk av ulike massemedier og tilgang til medier i husholdningen. Undersøkelsen gir tall for mediebruk alle ukedager og ulike årstider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert år. I 2018 ble det gjort intervjuer med 1 761 personer, som gir en svarprosent på 59,3.

Resultatene fra undersøkelsen viser at 30 prosent av befolkningen leser papiravis en gjennomsnittsdag, mot 32 prosent i 2017. Det er en nedgang i andelen som leser papiraviser og papiravisenes nettsider, mens det er en økning i andelen som leser andre nettaviser fra 2017 til 2018. For aviser sett under ett, veier ikke økningen blant dem som leser andre nettaviser opp for nedgangen i papiravislesere. Det er derfor fortsatt en nedgang i befolkningens aviskonsum.

50 prosent lytter til radio eller nettradio daglig, noe som er en nedgang fra året før. 38 prosent hørte på DAB radio i 2018, en økning fra 33 prosent i 2017. Seks av ti ser på TV hvis vi regner med direktesendt TV på nett. Dette er to prosentpoeng lavere enn i 2017. I gjennomsnitt bruker befolkningen 6 minutter mindre på TV-seing daglig og denne tiden inkluderer også direktesendt nett-TV.

37 prosent ser på video-/filmmedier. Både DVD/Blu-ray, harddiskopptak, nedlastede filer, eller strømmede nettfiler er inkludert i denne statistikken. De senere årene har det vært en nedgang i andelen som ser på DVD/Blu-ray og nedlastede nettfiler, mens strømming av videoinnhold har økt. Halvparten av befolkningen lytter til lydmedier daglig. Dette omfatter vinylplater, CD-er, MP3-filer, nedlastede lydfiler fra internett og strømmede nettfiler. Sju av ti lyttere strømmer lydfiler og åtte av ti lyttere bruker mobiltelefonen til å høre på lydfiler.

91 prosent av befolkningen i alderen 9-79 år bruker internett en gjennomsnittsdag, mot 90 prosent i 2017. Fra 13 til 44-årsalderen er nær sagt alle innom internett en gjennomsnittsdag, mens andelen blant de mellom 67-79 år er 69 prosent. Gjennomsnittstiden befolkningen bruker på internett fortsetter å øke, både i ukedagene og i helgene. 35 prosent av befolkningen spiller digitale spill hver dag og det spilles i snitt en halvtime. Barn i aldersgruppen 13-15 år bruker mest tid på slike spill med i overkant av 2 timer. Gutter og unge menn er de som spiller mest digitale spill.

Andelen av befolkningen som leser bøker holder seg stabil med 24 prosent. Andelen kvinner som leser bøker er dobbelt så stor som andelen menn i 2018. Både kvinner og menn foretrekker skjønnlitteratur.

5 prosent av befolkningen har lest ukeblad på papir en gjennomsnittsdag de tre siste årene. Kvinner og eldre er de som i størst grad leser ukeblad. 3 prosent av befolkningen leser tegneserier på papir daglig og det er i hovedsak barn som leser disse. Lesing av tidsskrift holder seg stabilt da 6 prosent leser tidsskrift. Størst andel tidsskriftlesere finnes blant voksne med høy utdanning. Andelen som går på kino holder seg stabil fra året før med 76 prosent, mens eldre kinogjengerne går oftere på kino.

38 prosent har abonnement på papiravis, 4 prosentpoeng lavere enn i 2017. Andelen som abonnerer på nettavis er 2 prosentpoeng høyere enn i fjor, fra 20 til 22 prosent. 72 prosent har tilgang til DAB-radio hjemme i 2018. 98 prosent av befolkningen har tilgang til internett hjemme og 95 prosent har smarttelefon.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2018

Ansvarlig

Emma Castillo Schiro

Serie og -nummer

Statistiske analyser 161

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Medietilsynet

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9901-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9900-1

ISSN

0804-3221

Antall sider

102

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt