Notater 2019/29

Dokumentasjonsnotat

Stortingsvalgundersøkelsen 2017

Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen.

Stortingsvalgundersøkelsen 2017 finansieres av institutt for samfunnsforskning (ISF).

Til undersøkelsen ble det trukket 3 200 personer mellom 18 og 79 år fra Folkeregisteret. Halvparten av disse var også med i utvalget til Stortingsvalgundersøkelsen 2013. Resten ble trukket nye i år.

Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinert telefon-, besøks- og webundersøkelse. Vi oppnådde intervju med 61,8 prosent av utvalget. De viktigste årsakene til at vi ikke fikk svar fra alle, var at en del personer ikke ønsket å være med samt at vi ikke kom i kontakt med alle personene i utvalget i løpet av datainnsamlingsperioden.

Om publikasjonen

Tittel

Stortingsvalgundersøkelsen 2017. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlig

Elisabeth Falnes-Dalheim og Lise Snellingen Bye

Serie og -nummer

Notater 2019/29

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9967-4

ISSN

2535-7271

Antall sider

73

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt