Notater 2019/26

Teknisk dokumentasjonsrapport

Etablering av en plattform for måling av livskvalitet

Det finnes flere undersøkelser i Norge som måler ulike sider ved livskvalitet, men ingen av dem gir en samlet oversikt over livskvalitet i hele befolkningen. Dette notatet beskriver et steg i arbeidet med å etablere en plattform for måling av livskvalitet i Norge.

Denne rapporten beskriver SSBs arbeid våren 2019 med å etablere en webplattform for måling av livskvalitet. Dette arbeidet er finansiert av Helsedirektoratet og utgjør et steg i etableringen av et helhetlig nasjonalt system for måling av livskvalitet i Norge.

Rapporten inneholder tre kapitler. I det første kapittelet beskriver vi tilpasninger som er gjort for å ferdigstille spørreskjemaet. Utgangspunktet for spørreskjema er anbefalinger fra rapporten «Livskvalitet – Anbefalinger for et bedre målesystem» (Bang Nes, Hansen & Barstad, 2018). Tilpasninger vi har gjort er hovedsakelig språklige. Dessuten har vi lagt til bakgrunnsspørsmål og gruppert spørsmålene etter tema. Det endelige skjemaet på bokmål og nynorsk fremgår av vedlegg A og B.

I det andre kapittelet beskriver vi programmering av skjema. Kapittelet inneholder skjermbilder av hvordan vi har valgt å vise ulike typer spørsmål på data- og mobilskjerm. Til slutt kommer et kapittel om piloteringen av skjema og veien videre. Her beskriver vi kort piloten som er gjennomført i Hallingdal og hvordan dataene fra piloten kan brukes i forkant av en nasjonal undersøkelse. Datafangst og sentrale funn fra piloten vil være omtalt i en egen dokumentasjonsrapport, som vil bli publisert i løpet av sommer 2019.

 

Om publikasjonen

Tittel

Etablering av en plattform for måling av livskvalitet. Teknisk dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Jovana Todorovic, Trond Båshus og Kristina Strand Støren

Serie og -nummer

Notater 2019/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Helsedirektoratet.

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9949-0

ISSN

2535-7271

Antall sider

51

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt