Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Artikkel (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 108 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo

   Publisert:

   Sterkest sysselsettingsvekst i Oslo Publisert: 14. februar 2020 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo på 0,9 prosent. Forfatter: Pål Nordby Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo

   Artikkel
  • Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo

   Publisert:

   Sterkest sysselsettingsvekst blant kvinner i Oslo Publisert: 8. mars 2018 Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo. Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo økte med 2,4 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. Kvinner sto for størsteparten av denne veksten og hadde en

   Artikkel
  • Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/2 Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992 Publisert: 1. juni 1994 De siste 25 årene har Oslo-regionens sysselsetting hatt større konjunktursvingninger enn landet som helhet, men regionens andel av landets sysselsetting har

   Artikkel
  • Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

   Publisert:

   ). Oslo: Universitetsforlaget. Hasane, S. (2020). Færre i jobb med økt engangsstønad? Arbeid og velferd (3), 27 – 44. Hentet fra https://www.nav.no/no/nav-og

   Artikkel
  • Kraftig vekst i antallet med IT-yrker

   Publisert:

   . kvartal 2020 var det 57,8 prosent av de med IT-yrker som jobbet i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim eller Stavanger

   Artikkel
  • En av fire jobber som ble borte under pandemien, tilhørte ikke-bosatte

   Publisert:

   største prosentvise nedgangen finner vi i Oslo, Vestland og Troms og Finnmark med henholdsvis 3,2, 2,9 og 2,7 prosent. Nedgangen i Oslo domineres av overnatting- og serveringsvirksomhet, der mer enn halvparten av jobbene er borte fra 2020 til 2021

   Artikkel
  • Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere

   Publisert:

   . Dette fylket hadde også lavest sysselsetting i befolkningen for øvrig. Ellers finner vi den nest laveste sysselsettingen blant innvandrere i Oslo, med 63,1 prosent. 4. kvartal 2020 Innvandrere Befolkningen ekskl. innvandrere Agder 60.8 74.5 Oslo 63.1 81.2 Vestfold og Telemark

   Artikkel
  • 1 700 nordmenn pendlet til jobb i annet nordisk land i 2015

   Publisert:

   sysselsettingsprosenten for Norge som helhet. Det samme gjelder for de fleste kommuner. Målt i absolutte tall var det Oslo, med 370 personer, som hadde flest bosatte med jobb i et annet nordisk land

   Artikkel
  • Den registrerte ledigheten økte mest blant dem med videregående utdanning

   Publisert:

   Møre og Romsdal 546 Agder 615 Innlandet 682 Vestfold og Telemark 942 Trøndelag - Trööndelage 1002 Rogaland 1291 Vestland 2261 Oslo 3983 Viken 4546 Figur 2 Møre og Romsdal 314 Innlandet 327 Agder 446 Vestfold og Telemark 534 Trøndelag - Trööndelage 540 Rogaland 1110 Vestland 1487 Viken 2910 Oslo 3860

   Artikkel
  • Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere

   Publisert:

   . Det samme gjaldt også antall ledige. Høyest ledighet i Oslo Oslo var fylket med legges til at Oslo også hadde den høyest ledigheten i befolkningen utenom innvandrerne, 3,5 prosent

   Artikkel
  • Nedgang i sysselsettingen i alle fylker

   Publisert:

   størst tilbakegang med 1,5 prosent, etterfulgt av Oslo og Innlandet som begge hadde 1,3 prosent færre sysselsatte i 4

   Artikkel
  • Hvor mange pendler til Norge for å arbeide?

   Publisert:

   . Svenske ungdommer som arbeider i Oslo er en gruppe som ofte her i noe lengre tid av gangen. Det er også

   Artikkel
  • 9,5 prosent av innvandrerne er ledige

   Publisert:

   . De hadde også en fordobling i antall ledige. Høyest ledighet i Oslo Oslo og Viken var fylkene med. Oslo hadde dessuten høyest ledighet i befolkningen ellers, på 3,9 prosent. Ellers hadde både Vestland og Rogaland en ledighet blant innvandrere

   Artikkel
  • Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent

   Publisert:

   på 3,7 prosentpoeng, men for kvinnene var det 3,0 prosentpoeng. Oslo hadde høyest ledighet Det var i Oslo at arbeidsledigheten for innvandrere var. Arbeidsledige innvandrere i prosent av arbeidsstyrken, etter fylke Figur 2. Arbeidsledige innvandrere i prosent av arbeidsstyrken, etter fylke 1. kv. 2020 2. kv. 2020 Viken 5.6 13.5 Oslo 5.0 15.1 Innlandet 5.5

   Artikkel
  • Kraftig økning i ledigheten blant dem med videregående utdanning

   Publisert:

   - Trööndelage 9401 Vestland 12639 Oslo 16217 Viken 24995 Figur 2. Registrerte ledige med universitets- og høgskoleutdanning - Trööndelage 3711 Vestland 5630 Viken 11690 Oslo 13593 Registrerte arbeidsledige Statistikken dekker fra og med 2015 registrerte arbeidsledige og personer på tiltak hos NAV

   Artikkel