Nettoinnflyttingen til Oslo er halvert

Publisert:

Nettoinnflyttingen til Oslo, Rogaland og Hordaland falt mye i 2016, mens Nordland, Hedmark og Sør-Trøndelag opplevde vekst, ifølge nye tall fra statistikken Flyttinger. Akershus har desidert størst nettoinnflytting.

Nettoinnflyttingen til fylkene – summen av innenlandsk nettoinnflytting og nettoinnvandring – har endret seg mye fra 2015 til 2016. Kraftigst er nedgangen i Oslo, hvor antallet nettoinnflyttinger er halvert fra 4 900 i 2015 til 2 400 i 2016. Også i Rogaland og Hordaland er nedgangen omfattende, med henholdsvis 1 900 og 1 600 færre nettoinnflyttinger, mens nedgangen i Buskerud er på 900. I de tre fylkene med størst oppgang – Nordland, Hedmark og Sør-Trøndelag – er det cirka 700 flere nettoinnflyttinger i hvert fylke. Akershus har særlig stor nettoinnflytting, med 7 400, etterfulgt av Østfold og Sør-Trøndelag, med rundt 2 700 nettoinnflyttinger hver.

Figur 1

Figur 1. Alle flyttinger til og fra fylkene. 2016

Figur 2. Nettoinnflytting, etter fylke

Snitt 2011-2015 2015 2016
Rogaland 3636.6 718 -1220
Finnmark Finnmárku 320.8 -16 238
Møre og Romsdal 1717.4 997 513
Vest-Agder 1301 1057 602
Aust-Agder 887.8 776 611
Nord-Trøndelag 647.6 431 614
Sogn og Fjordane 213.6 255 655
Oppland 846.4 348 726
Telemark 734.4 711 796
Nordland 795.2 92 862
Troms Romsa 863.6 400 863
Hordaland 3963.2 2479 874
Hedmark 1131 634 1312
Buskerud 2723.6 2434 1560
Vestfold 1983.8 1968 1869
Oslo 6085 4927 2401
Sør-Trøndelag 2493 1967 2607
Østfold 2805.6 2508 2803
Akershus 7331.6 7116 7390

Flyttetap i Rogaland

I 2015 var nettoinnflyttingen til Rogaland på 700, men for første gang siden 2000 ble denne endret til en nettoutflytting i 2016 på 1 200 personer. Den innenlandske nettoutflyttingen på 1 800 ble noe dempet av en fortsatt positiv nettoinnvandring til Rogaland på 600 personer. Innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre stod for 500 av dem, mens den øvrige befolkningen stod for 1 300.

26 100 personer flyttet fra en kommune i Rogaland. Av dem flyttet 13 300 til en annen kommune i fylket, mens 12 800 forlot Rogaland til fordel for et annet fylke eller utlandet. Blant den siste gruppen flyttet flest til utlandet, noe 5 200 gjorde. Særlig mange flyttet til Hordaland og Oslo, noe henholdsvis 2 000 og 1 600 gjorde. Også en del flyttet til Akershus og Vest-Agder, som hver hadde i underkant av 700 innflyttinger fra Rogaland.

Fortsatt sentralisering, men mindre enn i 2015

Sett i forhold til tallene tilbake til 2008 er flyttingene i 2016 sterkt sentraliserende. Dette til tross for at det i 2016 var færre flyttinger til de mest sentrale kommunene enn i 2015, som var et toppår.

Kommunene med det høyeste sentralitetsnivået hadde i 2016 et innenlandsk flytteoverskudd på 7 700, i underkant av 1 000 færre enn i 2015, men også 1 100 flere enn i 2014. Den «midtre» grupperingen av kommuner – mindre og noe sentrale – fikk redusert flyttetap fra 2015 til 2016, på i underkant av 600. Flyttetapet deres var på 4 400 i 2016. De minst sentrale kommunene hadde et flyttetap på 3 300, noe som er det laveste flyttetapet siden 2012. Flyttetapet ble redusert med 400 fra 2015.

Figur 3. Innenlandske flyttinger. Nettoinnflytting. Sentraliet

Minst sentrale kommuner (kode 0) Mindre sentrale kommuner (kode 1) Noe sentrale kommuner (kode 2) Sentrale kommuner (kode 3)
1975 -2285 760 700 825
1976 -1685 -61 830 916
1977 -969 7 1314 -352
1978 -1169 274 1596 -701
1979 -302 208 902 -808
1980 -762 9 564 189
1981 -1216 -130 51 1292
1982 -1650 -395 -313 2358
1983 -1562 -749 -243 2554
1984 -3444 -967 -1485 5896
1985 -5005 -1362 -723 7090
1986 -5431 -2077 -596 8104
1987 -4255 -1173 60 5368
1988 -3470 -682 -345 4497
1989 -2672 -48 114 2606
1990 -2517 -171 -783 3471
1991 -2652 -787 -1133 4572
1992 -2211 -534 -1035 3777
1993 -2418 -993 -1801 5212
1994 -3406 -1340 -566 5312
1995 -3439 -1835 -1355 6629
1996 -4011 -2164 -1380 7555
1997 -5492 -2306 -447 8245
1998 -5083 -1945 23 7005
1999 -3720 -1934 -772 6426
2000 -3581 -2314 -803 6698
2001 -3968 -2617 -1361 7949
2002 -3559 -2092 -1249 6900
2003 -3536 -1844 -1455 6835
2004 -4054 -1693 -2067 7814
2005 -4761 -2062 -1779 8602
2006 -4992 -2284 -1962 9238
2007 -4126 -2372 -1344 7842
2008 -3965 -1882 -580 6427
2009 -3162 -1763 -711 5636
2010 -2762 -1789 -602 5153
2011 -3050 -2041 -837 5928
2012 -3707 -1725 -1804 7236
2013 -3682 -2168 -1200 7050
2014 -3429 -1981 -1149 6559
2015 -3658 -2625 -2406 8689
2016 -3258 -2539 -1898 7695

Den innenlandske flytteaktiviteten over kommunegrensene ble noe redusert i 2016 idet 241 400 flyttinger ble registrert. Det var 4 400 færre enn i 2015.

Færre fylker har innenlandsk flyttegevinst

Seks fylker hadde innenlandsk flyttegevinst, ett mindre enn året før, mens tretten hadde flyttetap. Fylkene med gevinst var Akershus, Østfold, Sør-Trøndelag, Vestfold, Buskerud og Hedmark. Akershus hadde fortsatt størst flyttegevinst med 5 700. Det er henholdsvis 700 og 2 700 flere enn i 2015 og 2014. Blant disse stod innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre for 4 200 av flyttegevinsten til Akershus, mens den øvrige befolkningen stod for 1 500. Rogaland, Nordland, Møre og Romsdal og Oslo er fylkene med størst innenlandsk flyttetap.

Kontakt