Høyest utdanningsnivå i Oslo

Publisert:

I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis gjaldt dette 33 prosent.

I 2006 hadde 26 prosent utdanning på dette nivået i Norge, mens det hadde økt til 28 prosent i 2010. For bosatte i Oslo hadde 41 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2006. Det økte til 45 prosent i 2010 og videre til 50 prosent i 2016.

Fire fylker lå over landsgjennomsnittet for utdanning på universitets- og høgskolenivå i fjor. I Oslo hadde halvparten av befolkningen utdanning på dette nivået, mens Akershus (37,5 prosent), Sør-Trøndelag (35,1) og Hordaland (33,8) fulgte på de øvrige plassene.

Minst andel med utdanning på universitets- og høgskolenivå finner vi i Hedmark, Oppland, Østfold og Nordland med 25 prosent.

Figur 1. Andel av befolkningen 16 år og over med utdanning på universitets- og høgskolenivå. Fylker. 2016

Andel universitets- og høgskolenivå Andel universitets- og høgskolenivå
Hedmark 25.2
Oppland 25.3
Østfold 25.4
Nordland 25.6
Telemark 26.0
Nord-Trøndelag 26.0
Finnmark - Finnmárku 27.0
Sogn og Fjordane 27.2
Møre og Romsdal 27.2
Aust-Agder 28.3
Vest-Agder 29.3
Buskerud 29.4
Vestfold 29.6
Troms - Romsa 31.5
Rogaland 31.9
Hele landet 32.9
Hordaland 33.8
Sør-Trøndelag 35.1
Akershus 37.5
Oslo 49.9

Kvinnene på topp i alle fylker

I alle fylkene var det flest kvinner med utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. Blant kvinner hadde 37 prosent utdanning på dette nivået, mens tilsvarende tall for menn var 29 prosent.

Størst forskjell mellom menn og kvinner finner vi i Finnmark, der 34 prosent av kvinnene hadde fullført utdanning på universitets- og høgskolenivå, mens 20 prosent av mennene hadde fullført en utdanning på dette nivået. Også i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Troms var det forskjeller mellom kvinner og menn på over 10 prosentpoeng.

SSB har beregnet utdanningsnivå for innvandrere man ikke har opplysninger om

Per 1. oktober 2016 mangler SSB opplysninger om utdanningsnivået til 25,2 prosent av innvandrerne og 4,2 prosent av befolkningen 16 år og over. Dette er hovedsakelig utdanning som er fullført i utlandet før innvandring til Norge. Størst mangel på utdanningsopplysninger er blant arbeidsinnvandrere.

Antallet med uoppgitt utdanningsnivå øker år for år ettersom antallet innvandrere øker, og det forventes at antallet vil fortsette å øke. For å kunne gi et representativt bilde av innvandrernes utdanningsnivå har SSB beregnet utdanningsnivå for innvandrere som står med uoppgitt utdanningsnivå i registeret. Beregningene fører til at SSB kan presentere statistikk uten oppgitt utdanning for innvandrere som gir god informasjon om utdanningsnivået på aggregert nivå.

Mer informasjon om metoden som er brukt, og effekten den har hatt på statistikken, finnes i Om statistikken og under beregninger.

Figur 2

Figur 2. Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2016. Klikk på bildet for større versjon.

Faktaside