Stor andel leier i Oslo sentrum

Publisert:

77 prosent av husholdningene i Norge eide boligen sin i 2019, men det er stor forskjell mellom ulike kommuner. Registerbaserte tall for boforhold publiseres for første gang på bydelsnivå, og det er også store forskjeller innad i de største byene.

Å leie bolig er mer vanlig i store byene enn i landet som helhet. I 2019 leide totalt 31 prosent av husholdningene i Oslo, viser nye tall fra den registerbaserte boforholdsstatistikken.

Det har vært en liten økning over tid, men det er også ganske store forskjeller innad i byen.

Tre av fire leier i bydel Sentrum

I bydel Sentrum leier tre av fire husholdninger mens nesten halvparten leier på St. Hanshaugen. Det er også mange som leier i de andre sentrumsbydelene. De laveste leieandelene finner vi i bydeler som ligger lengst øst og vest i byen. Østensjø har den aller laveste andelen leietakere. Der leier 14 prosent av husholdningene bolig, men det er også relativt få som leier bolig i Grorud og Alna. I alle disse bydelene er mer enn halvparten av husholdningene boretts- eller andelseiere. I bydelene som ligger lengst vest, Ullern og Vestre Aker, er omtrent to av tre selveiere.

Figur 1. Andel som eier og leier etter bydel i Oslo. Husholdninger. 2019

Selveier Boretts- /andelseier Leier
Østensjø 32.5 53.1 14.4
Alna 17.6 65.9 16.5
Grorud 18.4 64.7 16.9
Nordstrand 52.2 30.1 17.7
Vestre Aker 66.5 15.3 18.2
Ullern 64.3 17.4 18.3
Søndre Nordstrand 40.4 40.5 19.1
Stovner 40.3 38.7 21
Bjerke 38.6 35.5 25.9
Nordre Aker 50 17.9 32.1
Gamle Oslo 27.3 38 34.7
Sagene 23.2 38.8 38
Grünerløkka 27.5 32.1 40.3
Marka 57.9 0.4 41.7
Frogner 44.8 12.4 42.8
St. Hanshaugen 31.3 21.8 46.8
Sentrum 19 4.1 76.9

Mange studenter leier bolig og dette påvirker leieandelen i en del bydeler. For eksempel har Nordre Aker mange studentboliger og dette trekker leieandelen opp der.

Endring i eierimputering for studenter

Noen av husholdningene mangler informasjon om eierform og må derfor få imputert informasjon. På 2019-årgangen ble det gjort en endring i imputeringsrutinen for studenter som manglet informasjon om eierform. Dette fører til at andelen leiere blant studenter er litt høyere enn tidligere.

Flest leier i sentrum av Bergen, Trondheim og Stavanger

Det er lavere leieandeler i Bergen og Stavanger enn i Oslo. I Bergen leier 29 prosent av husholdningene, mens 24 prosent gjør det i Stavanger. Andelen i Trondheim er derimot noe høyere enn i Oslo, 32 prosent. Leieandelene i alle disse byene har ligget relativt stabilt over de siste årene.

Figur 2. Andel som eier og leier etter bydel i Stavanger, Bergen og Trondheim. Husholdninger. 2019

Selveier Boretts- /andelseier Leier
Hundvåg 65.6 18.1 16.3
Tasta 66.9 14.5 18.6
Hinna 64.9 16.3 18.8
Madla 63.6 15.9 20.5
Hillevåg 43.2 35.7 21.1
Eiganes og Våland 61.5 10.6 27.9
Storhaug 57.7 8.3 34
Fyllingsdalen 38.9 49 12.1
Åsane 55 30.5 14.4
Ytrebygda 73.4 11.7 14.9
Fana 74.3 9.4 16.3
Laksevåg 44.6 35.4 20
Arna 69 10.9 20.1
Årstad 34.9 28.8 36.3
Bergenhus 36.2 16.4 47.4
Heimdal 50.9 33.5 15.6
Lerkendal 44.6 27.8 27.7
Østbyen 53 18.2 28.9
Midtbyen 48.2 19.4 32.4

Vi finner derimot tilsvarende forskjeller i andelen som leier bolig innad i de andre store byene. Andelen som leier er størst sentralt i byene. I Bergenshus i Bergen leier nesten halvparten av husholdningene, mens omtrent én av tre husholdninger leier på Storhaug i Stavanger og i Midtbyen i Trondheim.

Mye trangboddhet i de store byene

Trangboddhet er også i stor grad et fenomen som opptrer i de mest tettbygde strøkene. Nasjonalt er 6,5 prosent av husholdningene trangbodde, mens 13,5 prosent av husholdningene i Oslo bort trangt. Andelen har vært svakt stigende over tid og det er store forskjeller mellom bydelene.

Den høyeste andelen utenom Sentrum er i Nordre Aker, noe som hovedsakelig skyldes at mange studenter i denne bydelen bor trangt. Også bydeler som Alna, Søndre Nordstrand og Bjerke har høye andeler trangbodde. Andelen er lavest i bydelene som ligger lengst vest: Ullern og Vestre Aker. Dette er bydeler med en relativt stor andel eneboliger, henholdsvis 16 og 27 prosent. I hele Oslo bor kun 8 prosent av husholdningene i enebolig.

Figur 3

Figur 3 Andel som bor trangt, etter bydel i Oslo. Husholdninger. 2019

I Bergen er det 9 prosent av husholdningene som bor trangt, men andelen er 11 prosent i Bergenshus og Årstad. I Trondheim er 12 prosent av husholdningene trangbodde, men mange av de som bor trangt er studenter som ikke har god nok adresseinformasjon til å bli plassert i en bydel. Bydelen med høyest andel trangbodde er Lerkendal, der 11 prosent bor trangt. I Stavanger bor 7 av husholdningene trangt, og det er mindre forskjeller mellom bydelene enn i de andre store byene.

Den registerbaserte boforholdsstatistikken viser også boforhold for ulike grupper i befolkningen. Det er f.eks. tall på eierandeler og trangboddhet for ulike husholdningstyper og inntektsgrupper

Kontakt