438259
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/slakt/aar
438259
statistikk
2021-03-26T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Energi og industri
no
slakt, Kjøtproduksjon, kjøtkontroll, kontrollerte slaktIndustri og bergverksdrift, Jordbruk, Energi og industri, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Kjøtproduksjon

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikkje fastsett

Nøkkeltal

-0,6 %

nedgang i kjøttproduksjonen frå 2019 til 2020

Slakt godkjent til mat
TonnProsent endring fraProsent endring fra
20202019 - 20202015 - 2020
I alt348 270-0,64,6
Svin131 036-0,9-2,7
Fjørfe106 9950,115,6
Storfe85 295-2,07,1
Sau24 5611,1-3,9

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tonn

Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tonn
SvinFjørfeStorfeSauHestAnna kjøt
2009123 62381 73784 78723 927441326
2010128 75384 78583 50824 438416339
2011130 78784 70181 63823 382431272
2012131 55991 15677 98222 777367314
2013127 516104 03083 69623 424295378
2014128 820106 08478 73224 156153348
2015134 66992 53279 67225 55592297
2016137 71698 29281 67625 99071308
2017137 250100 96985 19627 44561364
2018137 31698 16589 39626 97356420
2019132 242106 83987 00824 28531426
2020131 036106 99585 29524 56116367
 
2020
Oslo og Viken15 51022 7986 6611 590434
Innlandet27 65817 38117 8014 401464
Vestfold og Telemark10 4644 7862 981657017
Agder2 4386013 32488602
Rogaland38 56131 57914 3075 246114
Vestland4 2772197 5904 196082
Møre og Romsdal2 4891906 5281 225044
Trøndelag - Trööndelage22 70929 44117 7252 696625
Nordland6 29006 2522 044130
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku64102 1261 620055

Tabell 2 
Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tal dyr

Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat. Tal dyr
SvinFjørfeStorfeSauGeitHestAnna kjøt
20091 514 40960 497 149312 5481 165 17823 7121 605356
20101 565 73663 423 803306 8401 203 82424 2951 527455
20111 580 31163 725 881305 5951 184 45919 8891 610..
20121 599 69765 918 493294 0321 133 89120 7711 355394
20131 605 47774 095 416312 3311 174 92023 6301 098990
20141 587 99375 971 778290 3281 177 86621 398555396
20151 604 70065 163 349284 0921 227 83024 011330104
20161 651 37867 902 952286 2131 284 60123 82025395
20171 648 09765 518 009298 0131 376 31728 617212104
20181 703 82364 342 219320 0811 351 71629 165201376
20191 625 29570 041 237306 0751 208 74427 7221082 345
20201 565 90668 982 734295 6801 212 72627 77757297
 
2020
Oslo og Viken183 30013 104 18823 15076 0763 203120
Innlandet326 95911 925 48159 303209 5634 9701356
Vestfold og Telemark123 7072 332 0549 98232 1241 66335
Agder29 745418 31911 77745 31515905
Rogaland462 19021 776 50049 183256 1691 12420
Vestland51 44785 19128 503211 0366 640121
Møre og Romsdal29 875115 22422 65866 1193 75511
Trøndelag - Trööndelage274 52719 225 77762 233137 6391 15820205
Nordland76 366021 276102 3151 89854
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku7 79007 61676 3703 20700

Om statistikken

Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon og kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

I tabellane blir ofte omgrepet fjørfe nytta. Det er summen av dyreslaga høns, kylling, kalkun og andre fjørfe.

Standard klassifikasjonar

Fylke, der tal blir gitt samla for Oslo og Akershus fordi det er få jordbruksbedrifter i Oslo.

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Kjøtproduksjon
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke.

Kor ofte og aktualitet

Halvår. Årleg.

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Mikrodata blir lagra i SSB.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken byggjer på rapportering frå slakteri og kontrollstasjonar. Alle slakt som slakteri og kontrollstasjonar tar hand om skal registrerast i Leveranseregisteret for slakt. Leveranseregisteret for slakt blir administrert av Landbruksdirektoratet.

Brukarar og bruksområde

Statistikken blir nytta av offentlege etatar og ulike næringsorganisasjonar.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Ikkje relevant

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen omfattar alle leveransar av slakt til godkjende slakteri og kontrollstasjonar. Statistikken omfattar ikkje heimeslakt.

Datakjelder og utval

Landbruksdirektoratet sitt register over alle leverte slakt er grunnlaget for utarbeiding av statistikken.

Ikkje relevant.

Datainnsamling, editering og beregninger

Elektronisk datainnsamling, frå Leveranseregisteret for slakt.

Statistikken blir kontrollert på aggregert nivå (lands- og fylkestal) i høve til tidlegare års registreringar.

Leveranseregisteret for slakt inneheld alle leverte slakt i løpet av året. SSB mottar aggregerte datafiler, der ein record inneheld opplysningar om alle slakt av det einskilde kjøtslag hos kvar produsent kvar månad.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tal blir ikkje offentleggjort dersom dei kan medføre fare for at einskilde jordbruksbedrifter blir identifisert.

Samanlikningar over tid og stad

Statistikken går attende til 1952. Ved overgang til registerutnytting i 1995, har publisering av data etter produsentane sin lokalisering i kommune og fylke vore mogleg.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Ein mogleg feilkjelde kan vere feilføringar og manglande opplysningar ved innlegging av data i registeret. Ein reknar imidlertid med at opplysningane i registeret er av god kvalitet.

 

 

 

Revisjon

Ikkje relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB