Til toppen

03549: Offentleg kjøtkontroll. Slakt godkjende til folkemat, etter type slakt (dyr) (F) 1999 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

type godkjende slakt

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

type godkjende slakt

Anna kjøt

Før 2001 omfattar anna kjøt rein og vilt.

Brukerveiledning for statistikkbanken