Byggekostnadsindeks for veganlegg

08662: Byggekostnadsindeks for veganlegg (1. kv. 2004=100) 2000K1 - 2018K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

veganlegg Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 75 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.10.2018
Kontakt
Hanne Beate Høiby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5510
hab@ssb.no

Erna Opsahl, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5435
ern@ssb.no

Måleenhet
Byggekostnadsindeks:
indeks
Endring fra forrige kvartal (prosent):
prosent
Endring fra forrige år (prosent):
prosent
Referansetid
Byggekostnadsindeks:
Midten av hvert kvartal
Endring fra forrige kvartal (prosent):
Midten av hvert kvartal
Endring fra forrige år (prosent):
Midten av hvert kvartal
Basisperiode
Byggekostnadsindeks:
1.kv. 2004=100
Endring fra forrige kvartal (prosent):
1.kv. 2004=100
Endring fra forrige år (prosent):
1.kv. 2004=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken