måler prisutviklingen for innsatsfaktorene til bygging av veganlegg har gjennomgått den største årlige økningen fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 siden indeksen ble lagt om i 2004. Økningen kommer først og fremst som følge av høyere materialpriser, men også transport- og maskinkostnader trekker oppover.

Kraftig økning i materialpriser

Høyere priser på en rekke materialer har gjort at materialkostnadene i byggekostnadsindeksen i alt har gått opp med 26,3 prosent det siste året. Materialkostnadsøkningene har vært særlig store for betongbru der materialindeksene har økt med 30,5 prosent. Hovedårsaken er prisstigningen på stål.

I samme periode har det vært prisøkning for flere varer innenfor For mer informasjon om hvilke representantvarer som inngår under denne materialgruppen, se oversikt over vektgrunnlag (se vektgrunnlag fra side 41 i dokumentasjonsrapport (PDF)). Dette er den viktigste grunnen til at materialkostnadene knyttet til bygging av fjelltunnel og veg i dagen har økt med henholdsvis 19,6 prosent og 26,7 prosent siste år.

Materialindeksen for drift og vedlikehold i alt går opp med 25,8 prosent siste år. Asfalteringskostnadene stiger særlig kraftig som følge av prisøkningen på bitumen.

Figur 1. Byggekostnadsindeks for veganlegg og kostnadsindeks for drift og vedlikehold, 1. kvartal 2004 = 100

Dyrere maskiner og transport

Maskinkostnadene ekskludert maskinfører gikk opp med henholdsvis 9,7 prosent og 11,3 prosent i totalindeksene for byggekostnadsindeks for veganlegg og kostnadsindeks for drift og vedlikehold fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. Største del av denne kostnadsveksten har kommet siste kvartal, hvor vekst i dieselprisene har vært en faktor.

Også transportkostnader inkludert fører øker. Dette har særlig betydning for kostnadene knyttet til drift og vedlikehold og er hovedforklaringen for at kostnadsindeks for vinterdrift går opp med 11,1 prosent siste år.