Prisvekst på nye boliger

Publisert:

Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 5,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2020 i forhold til 4. kvartal 2019. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 7,1 prosent i samme periode.

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus har økt med 5,1 prosent i gjennomsnitt mellom 4. kvartal 2019 og 4. kvartal 2020. I siste kvartal av 2020 var det imidlertid en nedgang i prisnivået på nye flerboliger på 0,7 prosent, viser nye tall fra statistikken Prisindeks for nye boliger. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Prisene på nye eneboliger steg med 6,1 prosent mellom siste kvartal i 2019 og 2020. Fra 3. til 4. kvartal sank prisnivået på nye eneboliger med 0,3 prosent. Prisene er målt når eneboligene er ferdigstilt.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Enebolig Flerbolig
1. kv.2011 81.2 79.9
2. kv. 2011 84.9 79.6
3. kv. 2011 86.4 79.3
4. kv. 2011 86.1 84.9
1. kv. 2012 86.9 84.6
2. kv. 2012 89.3 88.5
3. kv. 2012 90.7 85.9
4. kv. 2012 89.4 90.5
1. kv. 2013 90.5 93.2
2. kv. 2013 90.1 93
3. kv. 2013 91.8 93.6
4. kv. 2013 95.4 90.5
1. kv. 2014 94.4 90
2. kv. 2014 96.0 94.6
3. kv. 2014 97.9 94.5
4. kv. 2014 96.5 95.7
1. kv. 2015 97.5 98.6
2. kv. 2015 101.3 98.9
3. kv. 2015 99.9 101.1
4. kv. 2015 101.3 101.4
1. kv. 2016 101.6 102.3
2. kv. 2016 103.9 108.3
3.kv 2016 103.4 111.1
4. kv 2016 103.6 116.6
1.kv. 2017 103.4 118
2. kv. 2017 104.8 118.5
3.kv. 2017 107.7 112.5
4.kv. 2017 107.2 118.3
1.kv. 2018 107.2 117.1
2.kv. 2018 109.4 115.7
3.kv. 2018 109.0 118.6
4.kv. 2018 109.9 124.3
1.kv. 2019 111.0 125.2
2.kv. 2019 116.2 128.4
3.kv. 2019 113.3 126.1
4.kv. 2019 114.2 129.7
1.kv. 2020 114.7 131.1
2.kv. 2020 119.2 133.9
3. kv. 2020 121.6 137.3
4. kv. 2020 121.2 136.3

Kontakt