232277
/offentlig-sektor/statistikker/kommregnfy/aar
232277
statistikk
2018-03-15T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
kommregnfy, Fylkeskommuneregnskap, fylkeskommunal økonomi, fylkeskommunale finanser, driftsregnskap, statlige overføringer, investeringer, finansiering, fylkeskommunale innkjøp, eiendomsskatt, gebyrsatser, brukerbetaling, eiendomsdrift, funksjonsfordelt driftsregnskap, fylkeskommunale tjenester, fylkeskommunale inntekter og utgifter, finansieringskilder, særbedrifter, FKF, IKS , interkommunalt samarbeidKommunale finanser, KOSTRA, Offentlig sektor
true

Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Fylkeskommuneregnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

4,3 %

i netto driftsresultat som andel av brutto driftsinntekter i alt i 2017

Nasjonale tall. Fylkeskonsern. Millioner kroner
Beløp (mill.kr)Prosent endring
201712016 - 20172012 - 2017
1Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
Sum fylkeskonsern - ekskl. Oslo
Finansielle hovedtall
Brutto driftsinntekter i alt78 6163,623,0
Brutto driftsutgifter i alt76 3394,224,6
Netto driftsresultat3 400....
Brutto investeringsutgifter i alt14 4621,712,3
 
2017120162012
Sum fylkeskonsern - ekskl. Oslo
Finansielle nøkkeltall
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt2,93,54,2
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt4,35,05,2
Frie inntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt75,676,675,7
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt4,54,65,2
Brutto driftsutgifter vidergående opplæring, i prosent av brutto driftsutgifter44,345,147,2
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten, i prosent av brutto driftsutgifter4,34,44,5
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av netto driftsutgifter34,033,431,5

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Hovedtall for drift, investering og finansiering. Fylkeskonsern. Millioner kroner

Hovedtall for drift, investering og finansiering. Fylkeskonsern. Millioner kroner1
Fylkeskonsern1Prosent
201420152016201722014 - 20152015 - 20162016 - 2017
1Fylkeskonsern består av fylkeskommuneregnskap og regnskapene til fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider (§27) og interkommunale selskaper(IKS).
2Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
Sum fylkeskonsern - ekskl. Oslo
Drift
1. Brutto driftsinntekter i alt68 80972 66475 90278 6165,64,53,6
2. Brutto driftsutgifter i alt67 85170 51973 22976 3393,93,84,2
3. Brutto driftsresultater (1-2)9582 1452 6732 276......
4. Netto avdrag2 0422 2422 5372 6939,813,26,1
5. Netto finans71176302470......
6. Utlån0001......
7. Avskrivninger3 2923 6293 9934 28710,210,07,4
8. Netto driftsresultat (3-4-5-6+7)2 1373 3573 8263 400......
 
Investering
9. Brutto investeringsutgifter i alt14 61013 99114 22114 462-4,21,61,7
10. Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv.6 6186 1256 0905 477-7,4-0,6-10,1
 
Finansiering
11. Overskudd før lån og avsetninger (3-5+7-9+10)-3 814-2 268-1 768-2 890......
12. Bruk av lån (netto)6 3155 5286 6876 477-12,521,0-3,1
13. Bruk av fond/avsetning til fond (9-10-8-12)-509-1 017-2 382-893......

Tabell 2 
Finansielle nøkkeltall. Fylkeskonsern. Millioner kroner.

Finansielle nøkkeltall. Fylkeskonsern. Millioner kroner.
20142015201620171
1Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
2Tall i millioner kroner.
Sum fylkeskonsern - ekskl. Oslo
Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene
Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt1,43,03,52,9
Netto finans og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter i alt3,13,33,74,0
Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter i alt3,14,65,04,3
Overskudd før lån og avsetninger i prosent av brutto driftsinntekter i alt-5,5-3,1-2,3-3,7
Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter i alt149,4145,9149,0151,4
- Herav pensjonsforpliktelse i prosent av brutto driftsintekter i alt77,572,672,672,5
Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter i alt11,012,015,315,9
Brutto driftsresultat29582 1452 6732 276
Netto finans og avdrag22 1132 4172 8393 163
Netto driftsresultat22 1373 3573 8263 400
Overskudd før lån og avsetninger2-3 814-2 268-1 768-2 890
Langsiktig gjeld2102 813106 049113 067119 030
- Herav pensjonsforpliktelse253 30352 77555 09957 024
Arbeidskapital27 5668 75511 60012 507
 
Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder
Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter i alt42,242,841,941,2
Andre statlige tilskudd til driftsformål i prosent av brutto driftsinntekter i alt5,05,15,35,5
Skatt på inntekt og formue i prosent av brutto driftsinntekter i alt34,034,034,734,4
Salgs- og leieinntekter i prosent av brutto driftsinntekter i alt6,66,56,76,9
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter........
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftsregnskapet, i prosent av brutto driftsinntekter3,73,73,94,5
Statlig rammeoverføring229 01131 07031 78732 424
Andre statlige tilskudd til driftsformål23 4673 7264 0364 306
Skatt på inntekt og formue223 42924 68326 31927 032
Salgs- og leieinntekter24 5344 7495 1065 401
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i investeringsregnskapet22 1072 1192 3082 247
Refusjon av merverdiavgift (mva) påløpt i driftssregnskapet22 5542 7182 9733 539
 
Finansieringskilder for investeringene
Overføring fra driftsregnskapet i prosent av brutto investeringsutgifter i alt9,511,614,212,6
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv. i prosent av brutto investeringsutgifter i alt45,343,842,837,9
Diverse intern finansiering i prosent av brutto investeringsutgifter i alt1,65,1-4,14,7
Bruk av lån (netto) i prosent av brutto investeringsutgifter i alt43,239,547,044,8
Overføring fra driftsregnskapet21 3921 6222 0261 822
Tilskudd, refusjoner, salgsinntekter mv.26 6186 1256 0905 477
Diverse intern finansiering2233716-583686
Bruk av lån (netto)26 3155 5286 6876 477
 
Nøkkeltall i kroner per innbygger
Brutto driftsinntekter i alt per innbygger (kr)15 23015 95116 53117 008
Frie inntekter i alt per innbygger (kr)11 60712 23812 65512 863
Brutto driftsutgifter i alt per innbygger (kr)15 01815 48015 94916 516
Netto driftsutgifter i alt per innbygger (kr)11 54911 91512 21112 501
Brutto investeringsutgifter i alt per innbygger (kr)3 2343 0713 0973 129
Netto lånegjeld i alt per innbygger (kr)9 51210 16511 39212 200
Brutto driftsinntekter i alt268 80972 66475 90278 616
Frie inntekter i alt252 44055 75258 10659 456
Brutto driftsutgifter i alt267 85170 51973 22976 339
Netto driftsutgifter i alt252 17954 27956 06857 783
Brutto investeringsutgifter i alt214 61013 99114 22114 462
Netto lånegjeld i alt242 97746 30652 30956 390
 
Brutto driftsutgifter fordelt på utgiftsområder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i prosent av brutto driftsutgifter i alt4,94,64,64,5
Brutto driftsutgifter,videregående opplæring, i prosent av brutto driftsutgifter i alt45,645,345,144,3
Brutto driftsutgifter, tannhelse i prosent av brutto driftsutgifter i alt4,64,44,44,3
Brutto driftsutgifter, samferdsel i prosent av brutto driftsutgifter i alt29,830,230,631,2
Brutto driftsutgifter, næring i prosent av brutto driftsutgifter i alt3,53,32,82,7
Brutto driftsutgifter, fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, i prosent av brutto driftsutgifter i alt2,42,32,12,3
Brutto driftsutgifter, kultur i prosent av brutto driftsutgifter i alt4,44,34,44,1
Brutto driftsutgifter, annet i prosent av brutto driftsutgifter i alt0,20,20,30,2

Tabell 3 
Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Fylkeskonsern. Millioner kroner

Nøkkeltall på utvalgte tjenesteområder. Fylkeskonsern. Millioner kroner
20142015201620171
1Tall som fremkommer mellom 15. mars og 15. juni er foreløpige. Reviderte tall publiseres 15. juni.
 Fylkeskonsern.
Sum fylkeskonsern - ekskl. Oslo
Administrasjon og styring
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring3 3023 2283 3543 400
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av totale brutto driftsutgifter4,94,64,64,5
Lønn, administrasjon og styring2 0411 9321 9672 001
Lønn, administrasjon og styring, i % av totale lønnsutgifter7,77,17,06,9
Videregående opplæring
Korrigerte brutto driftsutgifter F510-562 videregående opplæring24 36225 06125 66025 919
Brutto driftsutgifter videregående opplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter45,645,345,144,3
Netto driftsutgifter til videregående opplæring27 57228 43429 38629 827
Netto driftsutgifter, videregående opplæring, i prosent av totale netto driftsutgifter52,852,452,451,6
Netto driftsutgifter til videregående opplæring, per innbygger 16-18 år........
Brutto investeringsutgifter til videregående opplæring4 1173 7344 8065 333
Elever per lærerårsverk, fylkeskommunale skoler8,68,58,68,6
Tannhelsetjenesten
Brutto driftsutgifter, tannhelsetjenesten3 0973 1093 2433 252
Brutto driftsutgifter tannhelsetjenesten, i prosent av tot. brutto driftsutgifter4,64,44,44,3
Netto driftsutgifter, tannhelsetjenesten2 1902 1322 2362 273
Barn og ungdom 3-18 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten647 849641 707640 804625 645
Barn og ungdom 3-18 år, etterslep i tannhelsetjenesten40 09242 06550 84547 074
Ungdom 19-20 år undersøkt/behandlet i tannhelsetjenesten57 28755 15256 93452 527
Ungdom 19-20 år, etterslep i tannhelsetjenesten6 0507 0389 8857 326
Årsverk tannhelsetjenesten totalt, offentlig avtalt3 1433 3123 3673 415
Samferdsel
Netto driftsutgifter, samferdsel17 00117 94918 70119 648
Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter32,633,133,434,0
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger, samferdsel i alt3 7633 9404 0734 251
Brutto investeringsutgifter, samferdsel10 1769 7838 8008 650
Antall skyssberettigede elever grunn- og videregående skole226 442233 242225 381233 582
Andel skyssberettigede elever i grunn- og videregående skole av alle elever..323132

Om statistikken

Fylkeskommuneregnskapet viser fylkeskommunenes samlede utgifter og inntekter i løpet av ett år. Regnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap. Statistikken gir styringsinformasjon om fylkeskommunenes økonomiske aktivitet og finansielle situasjon på nasjonalt nivå.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Kommunene fører et finansielt orientert regnskap i tråd med kommuneloven og budsjett- og regnskapsforskriftene. Kommuneregnskapet er arbeidskapitalorientert ved at bevilgningsregnskapet skal vise all tilgang og anvendelse av midler. Arbeidskapitalen er lik differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Det innebærer at kommuneregnskapet sier noe om kommunens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser på kort og lang sikt.

Et grunnleggende regnskapsprinsipp i kommuneregnskapet er at regnskapet skal føres etter anordningsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes. At transaksjonen er «kjent» innebærer at varer og tjenester må være levert/utført eller mottatt i regnskapsperioden. Det er dermed ikke betalingstidspunktet som er avgjørende for regnskapsføringen, men som hovedregel anskaffelses- og anvendelsetidspunktet.

Årsregnskapet som ligger til grunn for statistikken består av driftsregnskap, investeringsregnskap og balanseregnskap.

  • Driftsregnskapet omfatter løpende inntekter og utgifter medregnet avdrag på lån mv.
  • Investeringsregnskapet omfatter investeringsutgifter og finansiering av disse gjennom bruk av lån og andre kilder.
  • Bevilgningsregnskapet omfatter summen av drifts- og investeringsregnskapet.
  • Balanseregnskapet omfatter eiendeler, egenkapital og gjeld.

Bevilgningsregnskapet spesifiseres i henhold til kontoklasse, funksjon og art.

Kontoklasse skiller mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet.

Funksjon angir hvilke formål inntektene og utgiftene knytter seg til, som for eksempel administrasjon, førskole, grunnskole, barneverntjeneste og avløpsrensing. Det er til sammen ca. 70 funksjoner for kommunene, og det samme antallet for fylkeskommunene. Oversikt over funksjonsinndelingene er gitt i veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA som publiseres på KRD sine nettsider.

Artsinndelingen er felles for kommunene og fylkeskommunene, og beskriver hva slags utgift eller inntekt det gjelder. Den omfatter følgende hovedgrupper:

UTGIFTER:

Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon
Overføringer
Finansieringsutgifter/finansieringstransaksjoner

INNTEKTER:

Salgsinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Overføringer uten krav til motytelse
Finansieringsutgifter/finansieringstransaksjoner

Artsinndelingen omfatter også arter som skal spesifisere transaksjoner mellom kommuner og kommunale foretak (KF/FKF)og interkommunale selskaper (IKS). Formålet med disse artene er å kunne hensynta interne transaksjoner (kjøp og salg og overføringer) mellom kommunen og særbedriftene i konsernregnskapet. Oversikt over artsinndelingen er gitt i veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA som publiseres på KRD sine nettsider.

Balanseregnskapet har oversikt over eiendeler (omløpsmidler og anleggsmidler) og gjeld og egenkapital (kortsiktig gjeld, langsiktig gjeld, egenkapital) og memoriakonti. I balanseregnskapet skal også motsektor angis. Oversikt over oppsettet av balanseregnskapet og sektorene er gitt i veileder for regnskapsrapporteringen i KOSTRA som publiseres på KRD sine nettsider.

Regnskapsbegrep: De enkelte funksjoner grupperes innenfor hvert tjenesteområde, og de enkelte arter aggregeres til forskjellige utgifts- og inntektsbegrep. Det henvises til kapittel 2 i Faglig veiledning i KOSTRA-publiseringen på KOSTRA . Der beskrives alle regnskapsbegrep som benyttes. Teller og nevner er definert direkte i alle indikatorer i faktaarkene.

Standard klassifikasjoner

De 428 kommunene (i 2013) er gruppert i 16 grupper, etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser. Grupperingen er basert på Langørgen, Løkken og Aaberge: "Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013". Rapporter 2015/19, Statistisk sentralbyrå.

Landets 19 fylkeskommuner er inndelt i seks regionale grupper der Oslo er egen gruppe.

 

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kommuner - Data publiseres for alle kommuner, med gjennomsnittstall for kommunegrupper, fylker, landet med Oslo og landet uten Oslo.

Fylkeskommuner - Data publiseres for alle fylkeskommuner, med gjennomsnittstall for regioner og landet med Oslo og landet uten Oslo.

Bydeler i Oslo - Data publiseres for alle bydeler og med gjennomsnittstall for alle bydeler.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Foreløpige tall publiseres 15. mars i KOSTRA. De foreløpige tallene for 2017 er sammenstilt av samtlige 18 fylkeskommuner (eksklusive Oslo) og 10 fylkeskommunale foretak (FKF) og interkommunale selskaper (IKS). Tall for Oslo presenteres sammen med kommunene.

Reviderte tall publiseres 15. juni i KOSTRA.

 

 

Internasjonal rapportering

Inngår i makroøkonomisk rapportering til EU v/ Eurostat samt OECD og IMF.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

 

Endelige mikrodata for alle årganger fra og med 1972 er lagret som flatfiler på Linux.
Filbeskrivelse for det enkelte år er dokumentert i DataDok.

I revisjonsdatabasen ISEE Dynarev/Driller på Oracle lagres mikrodata for de siste årgangene.

Mikrodata fra og med regnskapsåret 1972 lagres også i SAS EnterpriseGuide. Data herfra benyttes ved uttak av data til forskjellige oppdrag.

Endelige mikrodata for alle årganger fra og med 1972 er lagret som flatfiler på Linux.
Filbeskrivelse for det enkelte år er dokumentert i DataDok.

I revisjonsdatabasen ISEE Dynarev/Driller på Oracle lagres mikrodata for de siste årgangene.

Mikrodata fra og med regnskapsåret 1972 lagres også i SAS EnterpriseGuide. Data herfra benyttes ved uttak av data til forskjellige oppdrag.

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken gir både oversikt over og detaljert informasjon om kommunenes og fylkeskommunenes økonomiske aktivitet på bakgrunn av regnskapstall. Den kan brukes for å belyse økonomisk situasjon, både over tid og ved sammenlikninger mellom kommunene.

Forskrift for budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene, av 1. februar 1971 fra Kommunal og arbeidsdepartementet, angir gjeldende kontoplan fra 1972 - 1990.

Forskrift for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper av 27. oktober 1993 fra Kommunal og arbeidsdepartementet, angir kontoplan gjeldende fra 1991 - 2000. Regnskapet blir delt i to kontoklasser, med driftsregnskap og investeringsregnskap.

Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8 2. ledd, angir KOSTRA-kontoplan gjeldende fra 2001.

Data over kommunenes økonomi finnes publisert i NOS Kommunale Forhold i Norges Lands- og Bykommuner fra 1866 til 1874, og fra 1875 til 1883 i NOS Statistikk over Norges Kommunale Finanser, og fra 1884 til 1907 i NOS Kommunale Finanser. Videre fra 1908 til 1961 er tallene publisert i NOS Norges Kommunale finanser. I 1966 og 1971 ble kommuneregnskapene publisert i NOS Kommunerekneskapar. Fra 1974 til 1995 ble kommuneregnskapene publisert i NOS Strukturtall for kommunenes økonomi. I NOS Kommune-Norge i tall er kommuneregnskapstallene for 1996 og 1997 publisert. Tall for perioden 2001-2005 er publisert i NOS Kommuneregnskap 2001-2005

Oppdragsgiver for regnskapsstatistikken er Kommunal- og regionaldepartementet.

Brukere og bruksområder

Statistikken gir styringsinformasjon om kommuners og fylkeskommuners økonomiske aktivitet til bruk for politikere og statlige styringsorganer, kommuner og fylkeskommuner. Dessuten gir statistikken informasjon til media og allmennheten. I SSB inngår statistikken i nasjonalregnskapet og i de finansielle sektorbalansene.

Blant viktige eksterne brukere finner vi sentrale aktører som Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet. Blant andre viktige brukere er forskningsinstitusjoner, Kommunenes sentralforbund og Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi.

Kommuneregnskapsstatistikken innehar en helt sentral plass i rapporterings- og publiseringssystemet KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering) som ble satt i fullskala drift fra regnskapsåret 2001.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Data fra kommuneregnskapet settes i KOSTRA sammen med tjenestedata til nøkkeltall som viser kommunens/fylkeskommunens prioriteringer, dekningsgrader, produktivitet/enhetskostnader og utdypende tjenesteindikatorer.

I tillegg inngår kommuneregnskap i "konvertert" form i nasjonalregnskapet og finansielle sektorbalanser. Utviklingen av kommunenes/fylkeskommunenes økonomi påvirkes også av organisatoriske endringer slik vi har sett de siste årene ved ulike former for fristilling av kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Kommuneregnskapsstatistikken må derfor ses i sammenheng med statistikken for kommunekonsern. Kommunekonsern består av kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), fylkeskommunale foretak (FKF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS). IKS ble inkludert i KOSTRA f.o.m. 2004.

Lovhjemmel

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 § 49, med tilhørende Forskrift av 15. desember 2000 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner § 1 jf. § 8, 2. ledd.

Lov om Interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6, § 42 med tilhørende Forskrift av 21. oktober 2003 nr.1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet § 1, jf. § 8, 3. og 4. ledd.

EØS-referanse

Kommisjonsforordning nr. 264/2000 om korttidsstatistikk for offentlige finanser.

Rådsforordning nr. 2516/2000 om føringsprinsipper for skatter og trygde- og pensjonspremier.

Kommisjonsforordning nr. 995/2001 om implementering av rådsforordning nr. 2516/2000.

Kommisjonsforordning nr. 1500/2000 om implementering av Rådets forordning (EF) nr 2223/96 med hensyn til offentlig forvaltnings utgifter og inntekter.

Rådsforordning nr 1221/2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskap for den offentlige forvaltning og tjenester.

Produksjon

Omfang

Statistikken dekker alle landets kommuner og fylkeskommuner, samt kommune- og fylkeskommunekonsern, og viser nivå og sammensetning av alle utgifter og inntekter, samt finansieringen av virksomheten. Oslo kommune er tillagt både kommunale og fylkeskommunale oppgaver. Kommunene er svært ulike både når det gjelder geografi, areal og folketall. Over halvparten av kommunene har mindre enn 5 000 innbyggere, mens det bare er 12 kommuner som har mer enn 50 000 innbyggere.

Kommunekonsern og fylkeskommunekonsern består av kommune/fylkeskommunale regnskaper, kommunale/fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeider (kommunelovens § 27).

Datakilder og utvalg

Den enkelte kommune og fylkeskommunes regnskaper (bevilgningsregnskap og balanse) samt bevilgningsregnskap og balanse fra kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale selskap (IKS) og interkommunale samarbeider (kommunelovens § 27), som fører særregnskap.

Populasjonen er alle kommuner, fylkeskommuner, særbedrifter som fører egne regnskap, som kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), interkommunale selskaper (IKS) og interkommunale samarbeider (kommunelovens § 27) og baseres på totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data rapporteres elektronisk til SSB som filuttrekk fra kommunens og fylkeskommunens og særbedriftenes fagsystem for økonomi. Frist for rapportering er 15. februar.

Data kontrolleres før innsending ved hjelp av kontrollprogram for filuttrekk. Det kjøres en rekke konsistenskontroller og sumkontroller, som må tilfredsstilles for at regnskapsrapportene skal kunne sendes inn. Internt i SSB foretas det ytterligere kontroller, som blant annet at det er ført beløp på sentrale funksjoner (utgiftsområder) samt at det foretas rimelighetskontroller ved å sammenligne sentrale regnskapsdata mot forrige årgang og mot sammenlignbare kommuner.

Ved store og/eller mange feil og avvik kontaktes oppgavegiver og rettinger foretas ordinært ved innsending av ny og opprettet regnskapsrapport. Dataene publiseres på ulike nivåer, som grunnlagsdata og indikatorer. Grunnlagsdata er absolutte tall i 1000 kr publisert på forskjellige aggregeringsnivåer, mens indikatorer er forholdstall hvor aggregerte grunnlagsdata sees i forhold til hverandre og i forhold til befolkningstall.

For indikatorene vises i tillegg gjennomsnitt for kommunegrupper, fylket, fylkesregion og landet. Det benyttes veid gjennomsnitt for alle regnskapstall. Veide gjennomsnitt gir gjennomgående uttrykk for hvilke indikatorverdier innbyggerne i gjennomsnitt står ovenfor. Folkerike kommuner vil dermed telle mer enn kommuner med færre innbyggere. (Som vekter benyttes som regel kommunenes relative størrelse for innbyggere eller driftsutgifter/driftsinntekter målt i forhold til hhv det samlede innbyggertall eller de totale driftsutgifter/driftsinntekter for alle kommunene som inngår i gjennomsnittsberegningen). Ved beregning av snitt estimeres verdier for kommuner/fylkeskommuner med frafall i data for teller eller nevner. Landsgjennomsnitt vises både med og uten Oslo. Dette er begrunnet i at regnskapet for Oslo omfatter både kommunale og fylkeskommunale funksjoner, slik at tallene ikke alltid blir sammenlignbare.

Sesongjustering

ikke aktuelt

 

Konfidensialitet

Hovedregelen er at en ikke kan offentliggjøre tall dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver eller annen identifiserbar person.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Tydelige brudd i tidsseriene forekommer relativt sjelden for kommuneregnskapene siden kontoplanen er lovfestet i kommuneloven og større endringer i kontoplanen gjennomføres i regelen bare ved revisjon av kommuneloven. Den siste revisjonen av kontoplanen fant sted ved innføring av KOSTRA fra 2001. Regnskapsåret 2001 var det første året der alle kommuner og fylkeskommuner var med i KOSTRA. Regnskapstallene for perioden etter 2001 skal derfor være sammenlignbare, mens regnskapstall før og etter innføringen av KOSTRA ikke kan sammenlignes direkte. En betydelig endring i de kommunale forskriftene også i 1991, medførte på tilsvarende måte som ved innføringen av KOSTRA i 2001, at regnskapstall før og etter 1991 ikke er direkte sammenlignbare. Og data for perioden 1972-1990 er heller ikke direkte sammenlignbare med data før og etter 1990.

Fra og med regnskapsåret 2014 inntektsføres MVA-kompensasjon for investeringsutgifter i investeringsregnskapet og ikke i driftsregnskapet som det ble i perioden 2004-2013. Denne endringen påvirker regnskapsstørrelser både i drifts- og i investeringsregnskapet og vil gi brudd i tidsserien mellom 2013 og 2014 for variable som brutto driftsinntekter og refusjoner og variable og indikatorer der disse variablene inngår i beregningen.

For kommune- og fylkeskommunekonsern er sammenlignbarheten over tid svak. Det skyldes mangelfull rapportering fra kommunale og fylkeskommunale foretak (KF/FKF), enhetene som fører særregnskaper i henhold til kommunelovens § 27 og interkommunale selskaper (IKS). Svarprosentene har bedret seg år for år slik at tallene viser en tilsynelatende vekst som kan avvike fra den reelle utviklingen. SSB har ikke tallgrunnlag for å estimere frafallet.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Til publisering av foreløpige tall 15. mars gjennomføres kun elektroniske kontroller. Disse kontrollene fanger ikke opp alle typer feil og det kan derfor forekomme feil i regnskapsstatistikken som publiseres den 15. mars. Ved publiseringen av opprettede tall den 15. juni er tallene kontrollert både av kommunene/fylkeskommunene selv og av SSB. Publiseringen gir til dels svært detaljerte opplysninger og SSB kontrollerer ikke alltid det mest detaljerte nivået, slik at feil kan forekomme.

Partielt frafall forekommer. Innrapportering av kommuneregnskapet er i prinsippet en fulltelling, men særlig ved publisering av foreløpige tall den 15. mars vil det være et til dels betydelig frafall.

Ved publisering av opprettede kommuneregnskapstall den 15. juni vil det erfaringsmessig også være noe frafall, men betydelig mindre enn for foreløpige tall. Til publiseringen den 15. mars kan frafallet komme opp i 30 prosent av de rapporteringspliktige oppgavegiverne, mens frafallet til publiseringen den 15. juni normalt er under to prosent.

For å få bedre anslag for nasjonale og regionale tall beregnes data for manglende kommuner. Dette gjøres ved en metode utviklet i SSB der regnskapstallene estimeres på bakgrunn av de kommunene som har rapportert til KOSTRA. Det publiseres estimerte verdier til begge publiseringene i KOSTRA.

Bortsett fra estimeringen av nasjonale og regionale tall foretas det ingen beregninger siden regnskapsstatistikken for øvrig publiseres på kommune-/fylkekommunenivå.

Partielt frafall forekommer. Innrapportering av kommuneregnskapet er i prinsippet en fulltelling, men særlig ved publisering av foreløpige tall den 15. mars vil det være et til dels betydelig frafall.

Ved publisering av opprettede kommuneregnskapstall den 15. juni vil det erfaringsmessig også være noe frafall, men betydelig mindre enn for foreløpige tall. Til publiseringen den 15. mars kan frafallet komme opp i 30 prosent av de rapporteringspliktige oppgavegiverne, mens frafallet til publiseringen den 15. juni normalt er under to prosent.

For å få bedre anslag for nasjonale og regionale tall beregnes data for manglende kommuner. Dette gjøres ved en metode utviklet i SSB der regnskapstallene estimeres på bakgrunn av de kommunene som har rapportert til KOSTRA. Det publiseres estimerte verdier til begge publiseringene i KOSTRA.

Bortsett fra estimeringen av nasjonale og regionale tall foretas det ingen beregninger siden regnskapsstatistikken for øvrig publiseres på kommune-/fylkekommunenivå.

Statistikken bygger på fulltellinger.

Kommunene /fylkeskommunene fører regnskapene i samsvar med kommuneloven av 1992 og regnskapsforskriftene av 15. november 2000 med senere tillegg. De er pålagt å konvertere tallene til den obligatoriske kontoplanen i KOSTRA før tallene sendes til SSB. Det kan forekomme feil ved konverteringen av data og det kan også forekomme andre typer feil i kommunenes og fylkeskommunenes regnskapsføring. For å bidra til at alle fører regnskapene i tråd med forskrifter og lovbestemmelser og presisere eventuelle uklarheter i regelverket slik at alle kommuner og fylkeskommuner fører regnskapene i tråd med god kommunal regnskapsskikk, er GKRS (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk) opprettet se GKRS

Revisjon

Kommuneregnskapsdata blir publisert som en del av KOSTRA som foreløpige tall 15. mars året etter regnskapsåret. Kommuner, fylkeskommuner og særbedrifter har frist til 15. april for å sende inn opprettede tall til publisering av reviderte tall den 15. juni.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB